[Borsa de treball docent] Llista definitiva de persones admeses i excloses

Consulta de la llista persones admeses/excloses

Les persones interessades que vulguin presentar recurs potestatiu de reposició ho han de fer en el termini d’un mes des del dia següent de la publicació de la Resolució al web. El recurs s’ha de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant el departament, el tema i el subtema —Departament: Educació; Tema: Educació i formació; Subtema: Docents—.

També es pot presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i han prestat serveis, poden accedir a la llista definitiva de persones admeses i excloses. No obstant això, per a aquestes persones, el número de barem coincideix amb el número d’ordre obtingut en la confecció de la llista per al curs 2020-2021 de les persones que formen part de la borsa de treball del personal docent, dins del col·lectiu de persones que han prestat serveis d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquestes persones no poden presentar recurs contra la llista definitiva de persones admeses i excloses que es publica ara, atès que ja van tenir la possibilitat de reclamar contra el número d’ordre que van obtenir per al curs 2020-2021.