[Comunicat] Per un currículum transformador en el fons i les formes: les entitats socials volem participar en condicions en la renovació del currículum

Des del nostre punt de vista el currículum educatiu formal ha de ser més feminista, descolonial, ecosocial i orientat a la promoció de la diversitat, la cultura de pau i la protecció els drets humans del que és ara, i ha de permetre desenvolupar el sentit crític, solidari i comunitari, per tal d’avançar cap a uns models de vida, de societat i de món, més justos, sostenibles i inclusius. Totes aquestes qüestions, per descomptat, s’han d’abordar amb metodologies i estratègies de consulta i participació coherents amb el reptes als quals ens aboca l’actual model socioeconòmic i polític.