Delegades CGT Ensenyament. Curs 23-24. Educació pública no universitària