Permanències d’estiu Sector Social CGT

Tot seguit tenim les permanències d’estiu del Sector Social de CGT Ensenyament.

Permanències del Sector Social CGT Ensenyament.

Sector Social de CGT Ensenyament
Sector Social de CGT Ensenyament
https://www.cgtensenyament.cat/sector-social/
sectorsocial@cgtcatalunya.cat
@sectorsocialCGT