Adjudicacions provisionals “d’estiu” 2020-2021

Resolució EDU/1051/2020, de 15 de maig, DOGC núm. 8137, de 20.5.2020 Aquesta convocatòria estableix el procediment…