Jubilació Funcionariat (anterior a 1 de gener de 2011) – Classes passives

Jubilació voluntària Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de…

Jubilació Seguretat Social – Funcionariat (a partir d’1 de gener de 2011) i interines

Jubilació anticipada Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de…

Anàlisi del Decret de mesures urgents: gestió de Classes Passives per la Seguretat Social

S’acaba de publicar el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per ajudar…

Pensions 2019

Revaloració 2019 De conformitat amb el Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la…

Complement per maternitat en pensions de jubilació forçosa o per incapacitat permanent per al servei

S’estableix un complement per maternitat, consistent en un percentatge del 5% si s’ha tingut 2 fills,…

Perllorgament voluntari del servei actiu

Instruccions per fixar el procediment al qual ha de subjectar-se el Departament d’Ensenyament per tramitar i…

Jubilació voluntària: data desistiment i data efecte

D’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de Classes Passives el funcionariat…

Incapacitat laboral per al servei (IPS)

Total (pel desenvolupament de les funcions fonamentals de la seva feina) Es considera com a servei…

Els anys treballats amb reducció de jornada afecten a la retribució de la jubilació?

Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text…

Simulador càlcul pensions classes passives

Haurà d’introduir la simulador les dates d’inici i cessament d’activitat en tots i cadascun dels cossos,…