Els anys treballats amb reducció de jornada afecten a la retribució de la jubilació?

Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text…

Simulador càlcul pensions classes passives

Haurà d’introduir la simulador les dates d’inici i cessament d’activitat en tots i cadascun dels cossos,…

CGT Ensenyament davant el dret de l’alumnat a fer vaga

Des de CGT Ensenyament volem manifestar: És obligació dels equips directius el respecte escrupolós del dret…

Requisits mínims (instal·lacions, ràtios, …) centres educatius

boe-a-2010-4132-c.pdfReal Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de…