Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

Petició d’entrevista: del 10 al 14 de juny de 2021 (El professorat interessat podrà fer un correu amb un escrit segons model normalitzat on es manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista … Continua llegint Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)