CGT Nucli d’Ensenyament del Vallès Oriental

Des de fa un temps es va constituir la secció sindical de la comunitat educativa.

CGT VALLÈS ORIENTAL
Ronda d’Orient, 6 (Mollet del Vallès)
email: vallesoriental.cgt.ensenyament@gmail.com
Telèfon: 935931545 – 600375500
https://cgtcatalunya.cat/cgtvallesoriental/


 • De l’escola a l’empresa: el treballador com a centre del procés laboral
  [PEDAGOGIA LABORAL: Conclusions de les Jornades de Reflexió Pedagògica del Grup Isarda] Els i les mestres, professores i professors catalans fa dècades que desenvolupem la nostra activitat laboral amb professionalitat, comprenent i prenent els i les alumnes en el centre del procés d’aprenentatge. En aquesta línia els acompanyem en el desenvolupament individualitzat de les seves…
 • Hem de fer classe a més de 27ºC?
  La normativa laboral aplicable a l’excés de temperatura a les aules és el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997), Modificat pel Reial decret 2177/2004. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669 Aquesta estableix que les temperatures a les aules…
 • La «Nova» FP : Els nostres fills, futurs «aprendices»
  El “Ministerio de Educación y formación profesional” i el departament d’educació de Catalunya estan fent una reforma de la Formació professional aprofitant els fons europeus, que pagarem tots. La Generalitat ja fa temps que ho imposa. Igualment que amb el «Pla Bolonya» a les universitats s’ha obert un gran ventall de branques a estudiar, però…
 • Inspecció del Treball ens dona la raó i obliga a la Generalitat a fer la revisió mèdica a les treballadores d’Educació
  Els i les afiliades de la Secció Secció Sindical d’Ensenyament del Sindicat d’Activitats Diverses del Vallès Oriental hem demanat al l’Administració Pública que exigeixi al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la realització de la corresponent i normativa revisió mèdica anual a tots i totes les treballadores al seu càrrec, en compliment de l’Estatut…
 • Per què organitzar-nos en seccions sindicals a les escoles i instituts? FAQs
  QUÈ ÉS UNA SECCIÓ SINDICAL? Doncs una cosa ben senzilla i més vella que la nana. Una secció Sindical és el fonament de l’autoorganització i col·laboració de les persones a la feina: és l’assemblea estable dels treballadors i treballadores d’un sindicat al lloc de treball. Una vegada autoorganitzats tindrem autonomia d’actuació. I PER QUÈ AFILIAR-NOS…