Personal interí


Processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents - El Departament té previst convocar dos processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents: un concurs excepcional de mèrits, iun concurs oposició excepcional. El Reial decret 270/2022, de 12 d’abril, regula aquests dos procediments…
[Borsa TEEI] Convocatòria extraordinària borsa de personal laboral (TEEI) - La Borsa del personal laboral categoria de TEEI obrirà de manera extraordinària del 2 al 17 maig.
Nomenament del mes de juliol 22 - A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin  nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis…
[Borsa de treball docent] Sol·licituds de no disponibilitat per al curs 2022-2023 - Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2022-2023 ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat a tot tardar el 31 de maig de 2022. Aquesta aplicació romandrà tancada de l’1 de juny a l’1 de juliol i durant aquest període no…
Publicat el número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 provisional - El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà del 22 d’abril al 2 de maig de 2022, ambdós inclosos. Accés a l’aplicació Dades actualitzades a data…
Borsa de treball docent 22-23 - Modificació de dades – Calendari – Llocs de treball específics – Autogestió de la disponibilitat Modificació de dades de la borsa: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022…
[Borsa de treball docent] Consulta i modificació de dades - El proper període per a la modificació de les dades de la borsa és: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022. Durant el curs escolar 2022-2023, les persones que formen part de la borsa de personal interí docent únicament podran demanar prestar serveis a jornada sencera o a mitja jornada
La cortina de fum o l’engany de les places dels processos d’estabilització: quan les xifres no quadren per enlloc - Perquè la lluita també educa. Perquè som aquí per exigir justícia. Cap interina al carrer: les que hi som, ens quedem! FIXESA REAL JA PER A TOTES LES ABUSADES.
[Borsa EEE] Convocatòria extraordinària - Educador/a d’educació especial en centres públics (C1) – EEE: tots els àmbits geogràfics. S’obre el termini de presentació de sol·licituds a partir del dia 22 de desembre per tal que les…
[Borsa de treball docent] Llista definitiva de persones admeses i excloses - Les persones interessades que vulguin presentar recurs potestatiu de reposició ho han de fer en el termini d’un mes des del dia següent de la publicació de la Resolució de…