Normativa (Pública no universitària)

RDL 14/21 IcetazoEsmenes presentades

Normativa marcNormativa (personal pública)Altra normativa relacionadaCatàleg de protocolsNormativa ensenyamentsNormativa centres i serveis educatiusPolítiques d’igualtat de gènere i d’abordatge de les violències masclistesNormativa COVID-19


[Concurs de trasllats 22-23] Normes procedimentals - Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2022/2023,…
Catàleg de protocols - Web del departament ​​​​​​Project​​​es educatius M​illora de la convivència Sa​​lu​t Seg​uretat Unitats docen​​ts (Justícia i DGAIA) Project​​​es educatius Plans e​duc​​atius d’entorn Data de publicació: juny de 2017 Responsable: Departament d’Educació…
Documents per a l’organització i gestió dels centres curs 22-23 - Novetats per al curs 2022-2023 Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les…
Indicacions sobre els nous decrets de currículum - La Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum ha elaborat les Indicacions sobre els nous currículums dels ensenyaments​, que estan actualment en tramitació administrativa.Aquest document, que s’ha enviat als equips directius dels centres, té l’objectiu de clarificar quins…
Permís per naixement, adopció o acolliment - 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla a partir del segon, en cas de…
Reconeixement dels estadis (sexennis) de promoció - Per haver treballat i haver adquirit una formació adequada el Departament concedeix el que s’anomenen ESTADIS DE PROMOCIÓ, un plus econòmic a la retribució que s'afegeix als triennis.
Real Decreto por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato - Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
[Llicència] Serveis prestats - Sol·licitud de certificat de serveis prestats – 1,3Mb  Ves a ATRI per fer la tramitació    Important!  ​A ATRI heu de seleccionar l’opció Reconeixement de serveis prestats en altres administracions. ​​Recull dels…
Jubilació Funcionariat (anterior a 1 de gener de 2011) – Classes passives - Jubilació voluntària Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació. D’acord amb la informació que consta al Portal de classes passives​ per…
Jubilació Seguretat Social – Funcionariat (a partir d’1 de gener de 2011) i interines - Jubilació anticipada Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació. D’acord amb la informació que consta al Portal de la…