Normativa (Pública no universitària)


Documents d’organització i gestió del centre 21-22 - Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2021-2022​ Documents…
Criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres - RESOLUCIÓ EDU/1852/2021, d’11 de juny, per la qual s’estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres, el procediment…
Calendari escolar 21-22 - ORDRE EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Activitats del professorat El professorat dels…
Educació pública – Normativa marc - ​​​​​Lleis d’educació Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per…
Les escoles públiques que aquest curs havien perdut la 6a hora, l’hauran de recuperar pel curs 21-22 sense recursos suficients - El Departament d’Educació resol que les escoles públiques que van deixar d’oferir la 6a hora durant el curs 2020-21, l’hauran de reprendre pel curs 2021-22 sense els recursos suficients. Les…
[Borsa de treball docent] Bases actualització i modificació de dades 21-22 - Es preveu que durant el curs 2021-2022 s’obrin els següents terminis de modificació  de dades: del 13 al 20 de setembre de 2021, del 15 al 22 de novembre de…
[Borsa de treball docent] Ampliació termini acreditació màster o formació pedagògica equivalent - El termini s’amplia fins a la finalització del curs 2021-2022. RESOLUCIÓ EDU/1428/2021, de 10 de maig, per la qual s’amplia el termini per a l’acreditació del títol oficial de màster…
Criteris generals i procediment per confeccionar les plantilles - Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professorat dels instituts, instituts-escola i escoles per al curs 2021-2022 i de supressió…
Acreditació de perfils professionals - Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es podran presentar en qualsevol moment del curs. Aquest procediment s’adreça al personal docent funcionari dependent del Departament, en qualsevol situació administrativa, així…
Catàleg de protocols - Web del Departament  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Salut​​​​​​​ ​Document ​​Més informació Acompanyar l’apat dels alumnes Cons​ells per a menjadors escolars i famílies Alimentació saludable per a infants i joves​ Atenció dels infants amb al·lèrgies…