Nòmines i retribucions

Reconeixement dels estadis docents

Com sol·licitar la prestació per aturNomenaments del mes de juliol

Muface

Subsidi per incapacitat temporal [MUFACE]Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública – (Més MUFACE)

Jubilació

Perllorgament voluntari del servei actiuJubilació voluntària: data desistiment i data efecteComplement per maternitat en pensions de jubilació forçosa o per incapacitat permanent per al serveiEls anys treballats amb reducció de jornada afecten a la retribució de la jubilació?Simulador càlcul pensions classes passives


[Borsa de treball docent] Nomenaments del mes de juliol - A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:  haver…
Cobrament juliol 2016 - El Departament, acatant una sentència judicial, ha abonat en la nòmina de maig la retribució corresponent al mes de juliol de 2016 al professorat substitut que complia aquests dos requisits:…
Paga extra 2013 (retorn 60% a la nòmina de juliol) - Nota informativa sobre l’aplicació de la mesura de recuperació parcial del 60 % de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 (01.07.20) D’acord amb l’establert a la disposició addicional…
Taules retributives del personal docent 2020 - Taules retributives del personal docent 2020
Increment retributiu i paga extra 2013 - DECRET LLEI 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Increment del 2% en cadascun dels…
Recuperació del 30% de la paga extraordinària del 2013 a la nòmina del mes d’octubre - La quantia que s’ha d’abonar correspon al 30 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de…
[Permís] Maternitat biològica - Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill a partir del segon,…
[Permís] Lactància - Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en…
Nomenaments del mes de juliol - Als professors sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent: haver treballat com a substituts durant els mesos…
Demandes a Educació en relació a la Vaga General Feminista - demandes_de_cgt_ensenyament_al_departament_8m.pdfCom sabeu aquest divendres 8 de març ha tingut lloc una gran Vaga General impulsada pel moviment feminista i a la qual des de CGT hem donat cobertura legal de…