Nòmines i retribucions

Reconeixement dels estadis docents

Com sol·licitar la prestació per aturNomenaments del mes de juliol

Muface

Subsidi per incapacitat temporal [MUFACE]Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública – (Més MUFACE)

Jubilació

Perllorgament voluntari del servei actiuJubilació voluntària: data desistiment i data efecteComplement per maternitat en pensions de jubilació forçosa o per incapacitat permanent per al serveiEls anys treballats amb reducció de jornada afecten a la retribució de la jubilació?Simulador càlcul pensions classes passives

[Guia] Com marxar del Pla de Pensions de La Caixa


[Guia] Com marxar del Pla de Pensions de La Caixa - Aquest pla de pensions es crea al 2005 per tot el personal que treballa per la Generalitat o ens vinculats. Per concurs públic s’atorga a la Caixa a través de dues empreses que son VidaCaixa i Cecabank. En el reglament del pla deixa clar que l’alta en el pla és automàtica a partir d’un cert nombre de mesos treballats per la Generalitat.
Recuperació de la paga extraordinària del 2014 i increment retributiu del 0,9% - Els servidors públics recuperaran el 100% de la paga extraordinària del 2014 en la nòmina de novembre El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van…
Cobrament d’especialitat reforços COVID - El Departament confirma el cobrament del complement d’especialitat, dels mal anomenats reforços COVID-19, amb efectes retroactius.
Taula de retribucions reducció de jornada cura fill/a en diferents modalitats - RETRIBUCIONS ​​PEL​​ GAUDIMENT​​ DEL​​ PRIMER​​ ANY​​ DE​​ LA ​​REDUCCIÓ ​​DE ​JORNADA​​ PER ​​CURA ​​DE ​​FILL ​​O ​​FILLA ​​EN​​ DIFERENTS ​​MODALITATS ​​I ​​AMB​​ LA ​INCORPORACIÓ​​ DE ​​LA LACTÀNCIA,​​ D’EXCEDÈNCIA, ​​D’ASSUMPTES​​ PROPIS,​​ETC.
Cobrament juliol 2016 - El Departament, acatant una sentència judicial, ha abonat en la nòmina de maig la retribució corresponent al mes de juliol de 2016 al professorat substitut que complia aquests dos requisits:…
Paga extra 2013 (retorn 60% a la nòmina de juliol) - Nota informativa sobre l’aplicació de la mesura de recuperació parcial del 60 % de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 (01.07.20) D’acord amb l’establert a la disposició addicional…
Taules retributives del personal docent 2020 - Taules retributives del personal docent 2020
Increment retributiu i paga extra 2013 - DECRET LLEI 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Increment del 2% en cadascun dels…
Recuperació del 30% de la paga extraordinària del 2013 a la nòmina del mes d’octubre - La quantia que s’ha d’abonar correspon al 30 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de…
[Permís] Maternitat biològica - Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill a partir del segon,…