Nòmines i retribucions

Reconeixement dels estadis docents

Com sol·licitar la prestació per aturNomenaments del mes de juliol

Muface

Subsidi per incapacitat temporal [MUFACE]Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública – (Més MUFACE)

Jubilació

Perllorgament voluntari del servei actiuJubilació voluntària: data desistiment i data efecteComplement per maternitat en pensions de jubilació forçosa o per incapacitat permanent per al serveiEls anys treballats amb reducció de jornada afecten a la retribució de la jubilació?Simulador càlcul pensions classes passives


Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària dels anys 2013 i 2014 - El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant els exercicis 2013 i 2014 la quantia equivalent a l’import…
Cobrament d’especialitat reforços COVID - El Departament confirma el cobrament del complement d’especialitat, dels mal anomenats reforços COVID-19, amb efectes retroactius.
[Borsa de treball docent] Nomenaments del mes de juliol - A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:  haver…
Cobrament juliol 2016 - El Departament, acatant una sentència judicial, ha abonat en la nòmina de maig la retribució corresponent al mes de juliol de 2016 al professorat substitut que complia aquests dos requisits:…
Paga extra 2013 (retorn 60% a la nòmina de juliol) - Nota informativa sobre l’aplicació de la mesura de recuperació parcial del 60 % de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 (01.07.20) D’acord amb l’establert a la disposició addicional…
Taules retributives del personal docent 2020 - Taules retributives del personal docent 2020
Increment retributiu i paga extra 2013 - DECRET LLEI 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Increment del 2% en cadascun dels…
Recuperació del 30% de la paga extraordinària del 2013 a la nòmina del mes d’octubre - La quantia que s’ha d’abonar correspon al 30 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de…
[Permís] Maternitat biològica - Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill a partir del segon,…
[Permís] Lactància - Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en…