Nòmines i retribucions

Reconeixement dels estadis docents

Com sol·licitar la prestació per aturNomenaments del mes de juliol

Muface

Subsidi per incapacitat temporal [MUFACE]Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública – (Més MUFACE)

Jubilació

[Guia] Com marxar del Pla de Pensions de La Caixa


Los trabajadores y trabajadoras públicas seguiremos perdiendo poder adquisitivo, ahora de forma acelerada - Posición de la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP) y de la Federación de Enseñanza de la CGT ante el acuerdo de revisión de las retribuciones del…
Cobrament juliol 2016 - Les persones que reunien els requisits per al nomenament del juliol de 2016 ja tenen introduït el temps treballat a l’ATRI.El pagament corresponent s’abonarà en la nòmina del mes de…
Taules retributives del personal docent 2022 - Taules retributives del personal docent no universitari del Departament d’Educació relatives a l’any 2022:
[Guia] Com marxar del Pla de Pensions de La Caixa - Aquest pla de pensions es crea al 2005 per tot el personal que treballa per la Generalitat o ens vinculats. Per concurs públic s’atorga a la Caixa a través de dues empreses que son VidaCaixa i Cecabank. En el reglament del pla deixa clar que l’alta en el pla és automàtica a partir d’un cert nombre de mesos treballats per la Generalitat.
Recuperació de la paga extraordinària del 2014 i increment retributiu del 0,9% - Els servidors públics recuperaran el 100% de la paga extraordinària del 2014 en la nòmina de novembre El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van…
Cobrament d’especialitat reforços COVID - El Departament confirma el cobrament del complement d’especialitat, dels mal anomenats reforços COVID-19, amb efectes retroactius.
[Borsa de treball docent] Nomenaments del mes de juliol - A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:  haver…
Taules retributives del personal docent 2021 - Taules retributives del personal docent no universitari del Departament d’Educació relatives a l’any 2021:
Compensació econòmica en el cas de jubilació voluntària en situació d’incapacitat temporal - El període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica. En els casos de renúncia voluntària ha de garantir en tot cas el gaudiment…
Paga extra 2013 (retorn 60% a la nòmina de juliol) - Nota informativa sobre l’aplicació de la mesura de recuperació parcial del 60 % de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 (01.07.20) D’acord amb l’establert a la disposició addicional…