Oposicions


A CGT PROPOSEM…

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.

Accés directe a la Funció Pública per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria  en compte:

  • La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
  • L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques.
  • L’experiència docent.

Actuals interins o substituts: 

  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
  • Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball com a interina la CGT reivindica:

  • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
  • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans, i també els caps de setmana quan el nomenament finalitzi en divendres.
  • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la Funció Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins a l’accés a la Funció Pública i  prorrogable.
  • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.

[Oposicions docents ordinàries] Criteris de correcció - Publicats els criteris de correcció els quals especifiquen les pautes, orientacions i criteris amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les parts de la prova. Podeu accedir als criteris…
[Oposicions docents ordinàries] Llista definitiva persones admeses i excloses - Contra aquesta Resolució que aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses pots interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Professorat…
[Oposicions docents ordinàries] Data d’inici del concurs-oposició - L’acte de presentació es realitza el 27 d’abril de 2024, a les 10 hores, davant els tribunals i a continuació s’inicia la fase d’oposició. Amb caràcter previ, el dia 26…
Període extraordinari d’accés a la borsa de treball de les persones aprovades a les oposicions - Del 20 al 22 de febrer de 2024 s’obre un període excepcional de consulta i modificació de dades de la borsa perquè les persones que hagin presentat la sol·licitud per accedir a…
[Oposicions docents ordinàries] Llista provisional de persones admeses i excloses - El termini de reclamacions és del 14 al 27 de febrer de 2024. Només s’accepten les reclamacions presentades a través de “Consulta la llista provisional i presenta reclamació” i dins d’aquest termini.
CGT Ensenyament impugnem les oposicions ordinàries del 2024 - Impugnem unes oposicions mal planificades, injustes i que tornen a maltractar les treballadores en abús de temporalitat CGT Ensenyament, hem denunciat per totes les vies i sense descans el suposat…
CGT ENSENYAMENT IMPUGNEM LES OPOSICIONS ORDINÀRIES DEL 2023 - Impugnem unes oposicions mal planificades, injustes i que tornen a maltractar les treballadores en abús de temporalitat. CGT Ensenyament, hem denunciat per totes les vies i sense descans el suposat…
[GUIA OPOSICIONS 2024] Reunió informativa sobre el concurs-oposició ordinari a Reus - 🔴 OPOSICIONS | Des de CGT Ensenyament a les comarques de Tarragona organitzem una reunió informativa sobre el concurs-oposició ordinari de docents. 🗓️ Dijous 11 de gener 🕣 18h 📍…
[Concurs oposició ordinari docents] Presentació de sol·licituds - Del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024, has d’emplenar la sol·licitud de participació telemàticament. El concurs oposició ordinari és un procés que es vincula a l’acord d’oferta d’ocupació pública…
[Procés d’estabilització docent – Oposicions] Llistes provisionals de persones seleccionades - A partir del 29 de novembre de 2023 cada comissió de selecció publica la llista provisional de persones seleccionades a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu. Les reclamacions es poden presentar el 30 de novembre…