Oposicions


A CGT PROPOSEM…

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.

Accés directe a la Funció Pública per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria  en compte:

  • La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
  • L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques.
  • L’experiència docent.

Actuals interins o substituts: 

  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
  • Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball com a interina la CGT reivindica:

  • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
  • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans, i també els caps de setmana quan el nomenament finalitzi en divendres.
  • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la Funció Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins a l’accés a la Funció Pública i  prorrogable.
  • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.

El despropòsit i maltracte al personal temporal públic. Pactat entre Gobierno i els sindicats CCOO, UGT i CSIF - El proppassat 21 de juliol es van realitzar 2 tràmits parlamentaris importants pel conjunt d’interines i laborals públics que es troben en Abús de Temporalitat: A Madrid, la VALIDACIÓ del…
Esperpèntica convalidació ahir de l’”Icetazo” al Congrés, amb pròrroga i penals… Però la lluita interina continua - Finalment dimecres 21 de juliol, es va produir la votació en sessió plenària al Congrés espanyol de l’infame “Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de…
La vuelta a la tortilla al Icetazo - El trámite parlamentario del decreto que pretende poner fin al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas confirma, aunque de manera insuficiente, que la doble vía de acceso a…
Defensem les persones no les places, les que hi són es queden - Concentracions dijous 8 a les 18h a les Delegacions del Gobierno (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona) QUÈ RESOL PER  LES INTERINES EL NOU DECRET DEL GOVERN i DELS SINDICATS  de la…
Com reclamar les qualificacions obtingudes a les oposicions - Podem reclamar després de la primera prova (Programació i UD/AEA) i després de la segona prova (Pràctic i tema). Convocatòria 7.4.1.1 Primera prova Una vegada finalitzada la primera prova, s’ha…
[Oposicions TEEI] Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses - RESOLUCIÓ EDU/1836/2021, de 10 de juny, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova…
[Oposicions 21] Mesures de prevenció - Mesures de prevenció que han de seguir les persones aspirants que es  presenten al concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i  per a l’adquisició…
[Oposicions 21] Tribunals, comissions de selecció i seus - Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, i per quatre vocals de de l’especialitat corresponent, en…
Ante el fraude ley; la trampa del Gobierno - CGT Enseñanza Aragón. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó recientemente una sentencia que sentenciaba la existencia de abusos por la Administración española sobre sobre la duración de…
[Oposicions 21] Correcció d’errades - Havent observat errades a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves…