Oposicions


A CGT PROPOSEM…

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.

Accés directe a la Funció Pública per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria  en compte:

  • La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
  • L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques.
  • L’experiència docent.

Actuals interins o substituts: 

  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
  • Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball com a interina la CGT reivindica:

  • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
  • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans, i també els caps de setmana quan el nomenament finalitzi en divendres.
  • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la Funció Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins a l’accés a la Funció Pública i  prorrogable.
  • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.

[Docents- Concurs excepcional de mèrits] Especialitats convocades - Cos de professors d’ensenyament secundari CodiEspecialitatPlaces501Administració d’empreses80502Análisi i química industrial25503Assessoria i processos d’imatge personal24504Construccions civils i edificacions5505Formació i orientació laboral113506Hoteleria i turisme27507Informàtica129508Intervenció socio-comunitària91509Navegació i instal·lacions marines5510Organització i gestió comercial55511Organit. i…
[Oposicions TEEI] Relació de persones que han d’aportar la documentació - Es fa pública la relació de persones de les quals no s’han pogut comprovar els requisits d’ofici. Aquestes persones disposen d’un termini de 20 dies hàbils (del 6 de juliol…
[Oposicions 21] Nomenament funcionariat en pràctiques - Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/2034/2022, de 27 de juny, de nomenament de funcionaris en pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés…
Qui té accés a la docència pública? - Noe Simarro i Ana Moriano | Una condició ineludible per accedir a treballar com a docent als instituts i centres de formació professional és la d’estar en possessió del màster…
CGT recorre el RD d’estabilització del personal interí - Saragossa a 14 de juny- Els serveis jurídics de la Federación de Enseñanza de CGT han presentat la interposició de contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional…
Personal laboral. Concurs de mèrits - Inscripció: des del 14 de juny, a les 9 hores, fins al 13 de juliol de 2022, a les 9 hores Publicada la RESOLUCIÓ PRE/1821/2022, de 9 de juny, de…
[Comunicat Laborals] Nova sentència de fixesa per a les treballadores TEEI i l’oferta d’ocupació pública d’estabilització - El dimarts 24 de maig vam rebre la notícia que la magistrada Rosa Milán del Jutjat del Social número 20 de Barcelona, declarava que la relació laboral que vincula a…
[Oposicions TEEI] Valoració provisional de mèrits i capacitats - L’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, de 27 de maig (diligència de correcció d’errades), recull la valoració provisional dels mèrits i capacitats de la fase de concurs corresponent al procés…
Processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents - El Departament té previst convocar dos processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents: un concurs excepcional de mèrits, i un concurs oposició excepcional. El Reial decret 270/2022, de 12 d’abril, regula aquests dos…
La cortina de fum o l’engany de les places dels processos d’estabilització: quan les xifres no quadren per enlloc - Perquè la lluita també educa. Perquè som aquí per exigir justícia. Cap interina al carrer: les que hi som, ens quedem! FIXESA REAL JA PER A TOTES LES ABUSADES.