Oposicions


A CGT PROPOSEM…

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.

Accés directe a la Funció Pública per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria  en compte:

  • La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
  • L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques.
  • L’experiència docent.

Actuals interins o substituts: 

  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
  • Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball com a interina la CGT reivindica:

  • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
  • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans, i també els caps de setmana quan el nomenament finalitzi en divendres.
  • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la Funció Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins a l’accés a la Funció Pública i  prorrogable.
  • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.

Oposicions docents – Concurs extraordinari. Prova única - Per a la preparació de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge es podran usar tant els currículums publicats el 2022/2023 com els anteriors per qualsevol curs escolar. La fase d’oposició…
Procés d’estabilització docent – Oposicions docents – Concurs extraordinari - Es prorroga un mes, com a màxim, el termini per publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. RESOLUCIÓN EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent.
[Acció conjunta interina] Totes les places al concurs de mèrits! - ACCIÓ CONJUNTA INTERINA – Pel traspàs de totes les places necessàries al Concurs de Mèrits amb la finalitat d’estabilitzar totes les treballadores docents que ens trobem en frau de llei…
Procés d’estabilització – Oposicions personal laboral àmbit educatiu – Llista provisional persones admeses i excloses - Termini per presentar esmenes: del 21 de febrer al 6 de març, ambdós inclosos. Avui s’ha publicat al DOGC la Resolució EDU/448/2023, de 15 de febrer, per la qual s’aprova i…
[Oposicions docents] Convocatòria ordinària - Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies, a partir novembre de 2023. El concurs oposició ordinari és un procés que es vincula a l’acord d’oferta d’ocupació pública que aprova la taxa de reposició anual. Les places…
Docents – Concurs excepcional de mèrits - Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs excepcional de mèrits. Ja es pot consultar l'estat de la sol·licitud a l'Espai Personal. Llista provisional de valoració de mèrits: a partir de febrer de 2023
D’inici a fi continuem i continuarem reclamant més places!
També de manera col·lectiva.
- Des que l’Ajuntament de Barcelona va convocar la primera mesa per parlar de l’oferta pública en el marc del procés d’estabilització, com sabeu, la línia que la CGT CEB -IMEB ha seguit fermament…
Convocatòria a l’acte adjudicació de llocs de treball [Concurs de mèrits – convocatòries 300 i 400] - Convocatòria a l’acte adjudicació de llocs de treball (09.12.2022) Acord complementari conjunt del Tribunal Qualificador i de l’Òrgan Tècnic de Selecció (07.12.2022) Acord complementari conjunt del Tribunal Qualificador i de…
La lluita continua – Concentració al Departament d’Educació - Ens sumem a la convocatòria de les companyes de CGT Laborals 🔥 #lalluitacontinua #CapInfantsensePAE 🔥 aplicació a l’alça de dotacions per l’hora lectiva 🔥 #CapInterinaalCarrer 📆 5 de desembre – 18h – Seu ERC…