Oposicions


A CGT PROPOSEM…

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.

Accés directe a la Funció Pública per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria  en compte:

  • La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
  • L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques.
  • L’experiència docent.

Actuals interins o substituts: 

  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
  • Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball com a interina la CGT reivindica:

  • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
  • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans, i també els caps de setmana quan el nomenament finalitzi en divendres.
  • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la Funció Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins a l’accés a la Funció Pública i  prorrogable.
  • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.

Processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents - El Departament té previst convocar dos processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents: un concurs excepcional de mèrits, iun concurs oposició excepcional. El Reial decret 270/2022, de 12 d’abril, regula aquests dos procediments…
La cortina de fum o l’engany de les places dels processos d’estabilització: quan les xifres no quadren per enlloc - Perquè la lluita també educa. Perquè som aquí per exigir justícia. Cap interina al carrer: les que hi som, ens quedem! FIXESA REAL JA PER A TOTES LES ABUSADES.
Orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización - Resolución de la secretaría de estado de función pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la ley 20/2021, de 28 de diciembre,…
[Oposicions TEEI] Termini de la fase de concurs de mèrits i capacitats - El Departament fa públic l’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció d’obertura del termini d’acreditació dels mèrits i capacitats de la fase de concurs, del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema…
[Oposicions TEEI] Qualificacions segona i tercera prova - El Departament ha fet públic  l’Acord de l’Òrgan Tècnic  en relació amb  la segona prova (coneixements de llengua catalana) i la tercera prova (coneixements de llengua castellana) de la fase d’oposició del procés selectiu de…
[Comunicat PINDOC] En defensa de l’escola pública i de les treballadores i treballadors temporals - Ara com ara, ja és MÉS QUE evident QUE HI HA la clara intenció de controlar i desmantellar l’Educació Pública Catalana. A l’etapa obligatòria i a la postobligatòria; les persones…
[Oposicions 19] Nomenament funcionariat de carrera - Orden EFP/126/2022, de 18 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarias de carrera de los Cuerpos de…
[Oposicions TEEI] Qualificacions primera prova - El Departament ha fet públic  l’Acord de l’Òrgan Tècnic  en relació amb la primera prova de la fase d’oposició del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per…
#RNtvLucha Ensenyament Catalunya - Ensenyament Catalunya: L'alta temporalitat existent a l'ensenyament de Catalunya durant dècades ha provocat una inestabilitat al professorat que comporta un deteriorament laboral i una pèrdua de la qualitat de l'educació. Per a CGT els processos de regularització d'aquesta temporalitat han de contemplar les circumstàncies d'aquelles persones que fa anys que treballen interinament i defensa el concurs de mèrits per a totes aquelles places que s'han cobert per interinatge des de fa més de tres anys.
La CGT esmenem el reial decret, seguim amb la lluita! - La lluita dels interins en abús de temporalitat està des de setembre a l’ordre del dia dels centres educatius. Hem tingut un inci de curs marcat per grans mobilitzacions per tal d’aturar el ja conegudíssim RD 14/2020 -Icetazo- que pretenia estabilitzar les places interines sense tenir en compte a les persones que portem anys en abús de temporalitat. Gràcies a la pressió al carrer i a que tant el Govern com els sindicats de la patronal són conscients que les bases inicials incomplien la normativa europea, s’ha aconseguit introduir una via en la línia de l’article 61.6 del TREBEP, que contempla l’accés a la funció pública via concurs de mèrits. Una reclamació que des de la CGT portem fent des de fa molt de temps.