Oposicions


A CGT PROPOSEM…

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.

Accés directe a la Funció Pública per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria  en compte:

  • La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
  • L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques.
  • L’experiència docent.

Actuals interins o substituts: 

  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
  • Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball com a interina la CGT reivindica:

  • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
  • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans, i també els caps de setmana quan el nomenament finalitzi en divendres.
  • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la Funció Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins a l’accés a la Funció Pública i  prorrogable.
  • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.

Necessitem més places per les Escoles Bressol Municipals de Bcn i el procés d’estabilització marcat per la llei 20/2021 - Darrere d’aquest titular, hi som el col·lectiu de professionals de les escoles bressol de l’IMEB reclamant resposta a la demanda històrica envers la manca de recursos humans a les escoles…
Apunts Assemblea Bressol 26/10/22 - El passat dimecres ens vam reunir al voltant d’unes 50 educadores de bressol per parlar dels següents temes 1.Informació respecte a les categories professionals 1.1. Migració categories professionals (A2 i…
Reunió Bases Estabilització i Mesa Bressol (19.10.22) - Companyes i companys, a continuació us fem arribar dos resums sobre les reunions dues reunions que dimecres 19 d’Octubre vam mantenir amb l’IMEB i l’Ajuntament. RESUM MESA IMEB  Després de…
CGT Ensenyament interposa Recurs de Reposició al procés selectiu del Concurs de Mèrits - Cal garantir que totes les persones que pateixen #abúsdetemporalitat s’estabilitzin i aquest procés està lluny de fer-ho. El Concurs de Mèrits convocat a la Resolució EDU/2563/2022 ja és una realitat.…
[Oposicions 20] Persones aptes a la fase de pràctiques - RESOLUCIÓ EDU/2958/2022, de 29 de setembre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en…
[Concurs de mèrits] Correcció errada puntuació de l’apartat 3 de l’experiència docent - CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública…
[Oposicions 21] Correcció d’errades de la regulació de la fase de pràctiques - CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/2283/2022, de 15 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs…
La lluita interina continua. Impugnem les adjudicacions d’estiu per tombar el decret de plantilles - La lluita interina continua, la defensa de l’escola pública no s’atura El Decret de Plantilles amb el d’Autonomia de Centres i el de Direccions provoquen malestar i desigualtats permanents als…
Docents – Concurs excepcional de mèrits - Presenta la sol·licitud del 6 de setembre al 3 d'octubre. El concurs de mèrits és el primer dels processos d'estabilització que es convoquen amb l'objectiu de reduir la taxa de temporalitat en el conjunt de les administracions públiques, tal com estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. El termini de presentació de la sol·licitud és de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.