Oposicions


A CGT PROPOSEM…

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.

Accés directe a la Funció Pública per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria  en compte:

  • La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
  • L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques.
  • L’experiència docent.

Actuals interins o substituts: 

  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
  • Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball com a interina la CGT reivindica:

  • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
  • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans, i també els caps de setmana quan el nomenament finalitzi en divendres.
  • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la Funció Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins a l’accés a la Funció Pública i  prorrogable.
  • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.

[Oposicions personal laboral] Valoració provisional dels mèrits - 10 dies per fer les reclamacions (del 27 de setembre al 10 d’octubre, ambdós inclosos). S’ha publicat la valoració provisional dels mèrits de la fase de concurs del procés selectiu…
[Concurs-oposició extraordinari docents] Puntuació provisional de les proves - Entre avui i divendres (15 de setembre) els diferents tribunals publicaran la puntuació provisional del concurs d’oposició extraordinari d’estabilització de plantilles docents. Heu de fer la consulta des del vostre…
[Oposicions 21] Persones aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu - Les persones aptes seran nomenades funcionàries de carrera el dia 1 de setembre de 2023 (l’annex 4 de la resolució). Les persones no aptes per diferents motius apareixen (annexos 1, 2 i 3). Allà…
[Concurs de mèrits] Llistes de persones seleccionades - Finalitzada la valoració definitiva de mèrits i la proposta de persones seleccionades pels tribunals, es publica al DOGC les llistes úniques de persones aspirants seleccionades, per cossos i especialitats. En…
[Concurs de mèrits] Nomenament de personal funcionari i presa de possessió - Si tens previst incorporar-t’hi l’1 de setembre per iniciar el curs, has d’emplenar el formulari de presa de possessió presencial i lliurar-lo, signat electrònicament, a la direcció del centre assignat que també el…
[Oposicions laborals] Resultats de la prova (exercicis primer i segon) - S’ha publicat l’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, que aprova la qualificació de la prova de la fase d’oposició de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de…
[Concurs oposició extraordinari] Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses - Assegura’t de consultar la llista actual, que substitueix l’anterior perquè alguns tribunals no estaven ben assignats. Resolució, de 16 de juny de 2023, de la Direcció General de Professorat i…
[Concurs de mèrits] Valoració definitiva dels mèrits i proposta de persones seleccionades - Consulta la nova puntuació definitiva (15.6.2023) Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fan públics els resultats de la nova valoració definitiva…
Demanem tot el suport a la vaga indefinida convocada per PINDOC - La CGT sempre hem estat al costat de les treballadores, defensant-les i empoderant-les, vam dur a les aules i als carrers la possibilitat del concurs de mèrits, vam lluitar per les places, hem sortit per denunciar el maltractament que estem patint les docents, i ara, com no podia ser d’una altra manera, donarem suport a aquesta vaga. 
[Concurs oposició extraordinari] Publicació de la composició dels tribunals - Resolució, de 6 de juny de 2023, de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es nomenen els tribunals dels processos d’estabilització, mitjançant el…