Territoris

Sindicats i federacions comarcals al territori de Catalaunya. La Federació d’Ensenyament de la CGT de Catalunya està constituïda pel Sindicat d’Ensenyament de Barcelona, el Sindicat d’Ensenyament de Baix Llobregat-Cornellà, el Sindicat d’Ensenyament de Berga i el Sindicat d’Educació, Recerca i Intervenció Social de Baix Camp-Priorat, més els nuclis i l’afiliació d’ensenyament als Sindicats d’Activitats Diverses de tot el territori de Catalunya.

Sindicat d’Ensenyament de Barcelona
(08025) Pare Laínez 18, Barcelona
email: cgtense@cgtcatalunya.cat
Telèfon: 933 10 33 62
Twitter: @CGTEnsenyament
Telegram: CGTEnse
Facebook: @CGTENSE
Instagram: CGT Ensenyament
Youtube: CGTensenyament

Sindicat d’Ensenyament de Baix Llobregat-Cornellà
(08940) Ctra. d’Esplugues, 46, Cornellà de Llobregat, Barcelona
email: correu@cgtbaixllobregat.cat
Telèfon: 93 377 91 63
Twitter: @CGTBaixLlob
Facebook: @CGTBaixLlobregat
Instagram: cgtbaixllobregat

Sindicat d’Ensenyament de Berga
(08600) Carrer del Balç, 4, Berga
email: sad@cgtberga.org
Telèfon: 640 93 24 05
Twitter: @CGTBerga
Facebook: @CGTBerga

Sindicat d’Educació, Recerca i Intervenció Social de CGT Baix Camp-Priorat
(43202) Plaça del Nen de les Oques, 8, 1r D, Reus. Permanències els dimarts de 18h a 20h.
Correu: cgteducaciotgn@cgtcatalunya.cat
Telèfon: 977340883
Twitter: @Deixadeserilla / @CGTReus
Facebook: @CGTReus
Instagram: @deixadeserilla / @cgtreus

Nucli d’Ensenyament de CGT Terres de l’Ebre

(43500) Carrer del Bisbe Aznar, 9, Tortosa.

Correu: cgteducaciote@cgtcatalunya.cat

Telèfon: 877915591

Twitter: @Deixadeserilla / @CGTTerresEbre / @cgt_ebre

Instagram: @deixadeserilla