Comportament ètic de delegades i delegats del sector de Pública no Universitària

COMPORTAMENT ÈTIC DE DELEGADES I DELEGATS DEL SECTOR DE PÚBLICA NO UNIVERSITÀRIA

(Acords de Ple de la Federación de Enseñanza de CGT. València, 15-16 de gener de 2022 )

És evident que l’actuació de les delegades i els delegats de la CGT és molt diferent a la de la de la resta de sindicats. Perquè pugui quedar clar a la nostra afiliació i a les treballadores i treballadors a qui representem acordem les funcions i actituds següents:


Respecte a les hores de llicència sindical

 1. Les hores sindicals s’utilitzaran prioritàriament per a l’activitat sindical de CGT Ensenyament i la defensa dels drets de les treballadores i treballadors del sector. Aquestes no haurien d’utilitzar-se per a activitats particulars de les delegades i delegats.

  Aquestes hores es justificaran trimestralment davant l’afiliació de la zona en la qual sigui delegada o davant l’assemblea del sindicat sempre que aquesta ho sol·liciti.

  La jornada laboral sindical ha de tenir les mateixes hores de dedicació que en un centre educatiu.
 1. Són tasques sindicals les següents:
 • Contactar i visitar a l’afiliació.
 • Visitar centres.
 • Treballar el mapa sindical del territori, tenir-lo actualitzat.
 • Representar al professorat davant la Junta de Personal i/o Comitè de Salut.
 • La coordinació amb la resta de delegades i delegats de CGT Ensenyament.
 • Preparar el material sindical, fer permanències en el sindicat, tasques administratives, cuidar de l’espai compartit, atenció a l’afiliació i consultes.
 • Assistir a reunions i coordinacions amb altres sindicats i plataformes.
 • Les tasques de responsabilitat orgàniques del sindicat, federació, nucli o en altres organismes de la CGT (previ acord de l’assemblea del sindicat).
 1. Les delegades i delegats no allargaran més de 4 anys seguits la seva llicència sindical a temps complet, sempre que sigui possible, i no disposaran d’hores sindicals més de 8 anys seguits, reconeixent les particularitats de cada territori i permetent excepcions en el cas de no aconseguir relleu dins del sindicat. Qualsevol cas d’excepcionalitat s’aprovarà en Plenària de la Federació corresponent, en el cas que la tingués, i de no tenir-la en l’assemblea del sindicat.

Respecte al funcionament general

 1. Les delegades i delegats, practicant la democràcia directa, assistiran (i animaran a assistir a l’afiliació) a les assemblees dels seus sindicats i nuclis.
 2. Actuarem amb independència de l’Administració i altres institucions.
 3. Quan CGT promogui o doni suport a mobilitzacions, les delegades i els delegats de CGT Ensenyament, practicant suport mutu, acudiran sempre que sigui possible, sobretot si aquestes mobilitzacions coincideixen amb hores sindicals.
 4. CGT Ensenyament ha de vetllar per la transparència d’actuació, donant a conèixer les dades i documents que afectin a les treballadores i treballadors als qui es representa mitjançant informacions i comunicats.
 5. De les reunions amb l’Administració o amb qualsevol altre organisme s’informarà a les treballadores i treballadors.
 6. Qualsevol actuació sindical que efectuïn les delegades i delegats de CGT Ensenyament serà coneguda, debatuda i, si fos necessari, sotmesa a l’aprovació de l’assemblea del sindicat o nucli.
 7. L’ètica anarcosindicalista i llibertària determina que totes les delegades i els delegats de CGT Ensenyament evitaran qualsevol actuació sexista, racista, xenòfoba, LGTBIQfòbiques o que atempti contra la dignitat de les persones. Tenir protocols a tals efectes és una necessitat.

Federación de Enseñanza de CGT

València, 15-16 de gener de 2022