Comunicat sindical de la setmana de lluita i la vaga del 9 de maig