La pública i les noies millors notes de selectivitat a Catalunya