La aprovació de la LOSU aprofundeix en la mercantilització de la universitat pública

Malgrat el discurs “oficial” l’aprovació de la LOSU és una pèssima notícia per al sector universitari. Com portem temps denunciant, aquesta llei aprofundeix en la mercantilització de la universitat pública.

La LOSU no aporta mecanismes específics o partides pressupostàries per al finançament de les universitats, sinó que promou el finançament privat, soscavant encara més la independència econòmica i acadèmica.

  • Ens prometen avançar cap a l’horitzó de la gratuïtat, però no aporta cap mecanisme eficaç per a la reducció de preus públics de les matricules universitàries.
  • Promet reduir la temporalitat del professorat, però es comptabilitza al Professorat Ajudant Doctor com a personal permanent, que són un gran percentatge dels temporals. Feta la llei, feta el parany.
  • Promou la doble via funcionarial i laboral, la qual cosa implica a la llarga una pèrdua de drets de la plantilla. En lloc de reduir terminis d’estabilització del PDI, augmenta la durada del contracte de l’Ajudant Doctor.
  • Crea contractes suposadament indefinits per al professorat associat que poden extingir-se segons les necessitats docents. Tot això, sense cap pla d’estabilització per als més de 25000 associats actuals l’Estat.
  • Augmenta el poder del Consell Social en la governança de la universitat, que és la via d’entrada del capital privat en les universitats. Això, segons ells, és democratitzar la universitat.
  • Finalment, i per a sorpresa de ningú, no esmenta absolutament res del PAS ni de la reversió de les subcontractes. Com ho esmentarà si la seva intenció és privatitzar encara més?

En resum, una reforma de la Llei d’Universitats que aprofundeix en la mercantilització, consolida la precarització i la temporalitat, sense mecanismes concrets de finançament.

Davant les seves mentides i les seves rentades de cara, l’única resposta possible és la lluita i l’organització!