Recursos per treballar la prevenció i detecció de relacions abusives en els centres educatius

Algunes actuacions i recursos basats en els pilars de l’escola inclusiva, en la coeducació, en la igualtat de drets, en l’equitat, en els valors i en el respecte a la diferència, com a eix fonamental en la prevenció de la violència masclista.

Projecte de Convivència (PdC). Coeducació. En el marc del Projecte de convivència, dins de l’apartat de Coeducació, el Departament d’Ensenyament ofereix aquesta aplicació on els centres poden realitzar la diagnosi del seu centre en matèria de coeducació, conèixer les propostes d’actuació i accedir als recursos necessaris per dur-la a terme.

Protocols per a la millora de la convivència. En aquest espai de la XTEC es pot accedir als diversos protocols d’àmbit convivencial elaborats pel Departament d’Ensenyament per combatre situacions de conflicte.

Coeducació. Recursos en gestió de conflictes i prevenció de violència de gènere. Aquest espai de la XTEC ofereix recursos pedagògics sobre coeducació per promoure l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe i prevenir la violència masclista.

Programa Estimar no fa mal: materials de sensibilització adreçats a personal docent. L’Institut Català de les Dones ha elaborat aquest material per ajudar a desenvolupar actuacions preventives de caràcter pedagògic i/o formatiu encaminades a evitar o reduir la incidència de la violència masclista.

Pel que fa a accions formatives adreçades al professorat en matèria de prevenció de violència masclista el Departament posa a l’abast del personal docent i d’altres professionals de l’àmbit educatiu un conjunt d’accions formatives que podeu trobar en aquest enllaç : http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/accio_orientacio_clima/coeducacio/