Escola Moderna 3. Segregació Escolar

L’Escola Moderna número 3, butlletí de la CGT a Ensenyament de la Catalunya Central. Aquest número…