“Els Comitès de Defensa de la CNT”

Publicació del llibre “Els Comitès de Defensa de la CNT” Des del Secretariat Permanent del Comitè…