Títols i certificats de competència en llengües estrangeres reconeguts pel Departament d’Ensenyament

1759793.pdfRESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost, d’actualització de títols i certificats d’acreditació de la competència en llengües…

Secretariat Permanent de la CGT Ensenyament (BCN)

Abonament del 10% de la paga extraordinària del 2013

D’acord amb el que disposa l’article 2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre…

Eleccions sindicals 2019

comunicat_cgt_eleccions_sindicals.pdfVolem agrair la confiança de les companyes i companys que a les eleccions sindicals del 12…

Taules retributives del personal docent 2019

taules-retributives-2019_3_.pdfTaules retributives persona docent no universitari 2019. Bases. Complements càrrecs. Trienis. Estadis.

Borsa de 15 hores. Justificació d’absències per motius de salut

instruccions_absencies_motius_salut_professors.pdfInstrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent…

Instruccions curs d’iniciació, període de prova i prova d’idoneïtat del personal interí docent

1724357.pdfRESOLUCIÓ EDU/148/2019, de 25 de gener, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació,…

Retorn IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa com a doctrina…

Serveis prestats. Sol·licitud de certificat

a381.pdfSol·licitud de certificat de serveis prestats Personal docent

100% de retribucions en tots els casos de baixa (incapacitats temporals)

S’ha publicat el Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i…

[Oposicions 18] Presentació de documents dels aspirants seleccionats

full_de_documentacio_adjunta.pdfA partir de l’endemà de la publicació de la llista d’aspirants seleccionats al DOGC s’obre un…

[Oposicions 18] Aspirants no seleccionats

Els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d’oposició entren, a partir del mes d’agost,…

[CEB] Novetats oposicions i borsa

El passat 16 de maig vam tenir reunió amb el cap de RRHH del Consorci d’Educació.…

Abonament del 20,77% de la paga extraordinària del 2012

A la nòmina d’abril s’havia de fer efectiu l’abonament del 20,77% de l’últim tram de paga…

[Oposicions 18] Nomenament dels tribunals

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta, designat per la Direcció General de Professorat…

Modificació (mínima i insuficient) del Reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret que modifica el Reglament d’ingrés, accessos i…

[Oposicions] Desenvolupament de les proves

El Departament d’Ensenyament, ha fet públic, a la seva web (Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents/Convocatòria…

[Desenvolupament de les proves] Prova de llengües

A mitjans d’abril de 2018 s’iniciarà el procediment selectiu amb la prova d’acreditació del coneixement de…

[Oposicions] Orientacions part pràctica

Trobareu informació per orientar-vos en la part pràctica al següent enllaç. Educació Secundària Obligatòria. Orientacions de…

[Oposicions] Recursos d’interès

Es pot consultar el web de la XTEC on hi ha documents, orientacions, recursos o guies…

[Oposicions] Especialitat d’orientació educativa

Enguany les bases de la convocatòria del concurs oposició en l’especialitat de l’orientació educativa han canviat…