Nota relativa a la jornada de treball dels substituts docents durant el curs 2012-2013

El 30 de gener de 2013, el Departament ha penjat del web una nota sobre la…

Jornada laboral interins docents nomenats per a substitucions