Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria

Semblances i diferències de dues lleis plantejades sobre el mateix paradigma. LOMCE i LEC: la privatització de l’enseyament públic.

Premsa: El MUCE dóna suport a la setmana de lluita del 22 al 29 de març i manifestació el 29M

El responsable del informe PISA critica la reforma educativa en la cara del ministro Wert

– El diario.es: El responsable del informe PISA critica la reforma educativa en la cara del…

Wert només accepta endarrerir el desenvolupament curricular de la LOMCE. 29-1-2014

Dimecres 29 de gener, reunió del ministre Wert amb les conselleres i consellers de les diferents…

Esborrany: PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO

Esborrany: Proyecto de RD por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica

Esquema i quadres del MECD sobre la LOMCE

Novetats LOMCE i calendari d’implantació

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

«BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, páginas 97858 a 97921 (64 págs.) –…

El Gobierno aprueba la nueva Ley de Educación