Perllorgament voluntari del servei actiu

Instruccions per fixar el procediment al qual ha de subjectar-se el Departament d’Ensenyament per tramitar i…