IMEB-CEB. Tipus de reduccions i sol·licituds

Les reduccions de jornada venen determinades per la Resolució de 23 de maig 2011 del Gerent…