11-14 de juny: vagues parcials. La lluita per l’EPIF i contra la precarietat continua

Secció sindical de CGT a la Universitat Autònoma de Barcelona. Després d’un primer dia de vaga de personal docent i investigador (PDI)el passat 28 de maig, amb l’exigència de l’aplicació íntegra de l’EPIF (Reial Decret 103/2019), alguns rectorats d’universitats públiques catalanes han informat que assumiran els increments salarials que marca el Reial Decret. No obstant, de moment cap d’aquests rectorats ha concretat el segon aspecte important que marca l’EPIF: la pròrroga d’un quart any de contracte quan l’investigador o investigadora predoctoral no hagi finalitzat la seva tesi doctoral (cosa que passa de forma majoritària).

Per tal d’exigir l’aplicació íntegra de la normativa legal, el PDI de les universitats públiques i, en especial, els investigadors/res predoctorals promouran noves mobilitzacions la setmana del 11 al 14 de juny, coincidint amb la celebració de les proves d’accés a les universitats (la selectivitat). En el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona aquestes mobilitzacions comportaran, entre d’altres accions, la convocatòria de 4 jornades de vaga de dues hores els dies 11, 12, 13 i 14 de juny, entre les 9 i les 11 del matí.

Cal recordar que els i les doctorands (personal investigador en formació) duen a terme una part molt important de la recerca a universitats i altres centres d’investigació de Catalunya. Malgrat la rellevància acadèmica i social del seu treball, malviuen amb salaris de 1.000 € mensuals o inferiors. Molts d’ells i elles es veuen abocades a acabar les seves tesis doctorals un cop finalitzat el seu contracte per a realitzar-la, ja sigui cobrant l’atur, amb falsos contractes de tècnics o, simplement, sense rebre cap prestació.

Les mobilitzacions plantejades busquen portar les universitats a garantir un compliment complert de la legislació i realitzar el quart any de contractació dels i les investigadores predoctorals. També demanen a la Generalitat de Catalunya que aporti el finançament necessari per a que les universitats puguin assumir les seves obligacions. Encara avui les universitats reben una subvenció procedent de la Generalitat de Catalunya inferior a la de l’any 2011.

Secció sindical de CGT a la Universitat Autònoma de Barcelona.