22O Taula rodona sobre equitat educativa i innovació a Granollers

PLATAFORMA en DEFENSA de l’ESCOLA PÚBLICA. Jornada, “EQUITAT EDUCATIVA i INNOVACIÓ”, el matí del dissabte 22 d’octubre, al Centre Cívic Nord, de 10:30 a 14 hores, comptat amb ponents experts en el tema, com ISAAC GONZÁLEZ, sociòleg; ÀLEX CASTILLO, ex-president de la FaPaC; JOSÉ MANUEL RUBIO, membre de la CGT i ROSA CANYADELL, ex-portaveu del sindicat USTEC.

3doptlwu.jpg

A Catalunya, la segregació escolar ha augmentat de forma accelerada al llarg de la darrera dècada, Granollers és un bon exemple. En el nostre municipi, la segregació escolar ha assolit certs nivells de guetització, sent especialment evident la diferència de l’alumnat de l’escola pública i concertada, i inclús dins de la pública, on alguns centres tendeixen a convertir-se en escoles subsidiàries. L’alumnat en risc educatiu, de determinades minories o de població socioeconòmicament desafavorida es concentra actualment en alguns centres públics de la ciutat.

Tenim clar que la Generalitat és la màxima responsable en política educativa, i és qui ha de procurar una escolarització equilibrada i més equitativa. No obstant, també estem convençuts que l’administració local juga un paper essencial. A través de l’acció municipal és possible reduir la segregació escolar. Altres ajuntaments han estat capaços de liderar processos de canvi per millorar la igualtat d’oportunitats; no és el cas de Granollers.

La segregació escolar té conseqüències negatives no només sobre la població més desafavorida, sinó també sobre el conjunt del sistema educatiu i perjudica sèriament la cohesió social del municipi. La concentració de l’alumnat amb risc educatiu aïlla els grups socials i dificulta l’establiment de llaços entre diferents cultures. Per tant, és responsabilitat de tothom posar-hi remei.

Des de la PLATAFORMA en DEFENSA de l’ESCOLA PÚBLICA volem que se’n parli d’aquest tema, que se’n prengui consciència, que no resti ocult per altres informacions com la de l’Escola Nova XXI.

És per això que hem organitzat una jornada, “EQUITAT EDUCATIVA i INNOVACIÓ”, el matí del dissabte 22 d’octubre, al Centre Cívic Nord, de 10:30 a 14 hores, comptat amb ponents experts en el tema, com ISAAC GONZÁLEZ, sociòleg; ÀLEX CASTILLO, ex-president de la FaPaC; JOSÉ MANUEL RUBIO, membre de la CGT i ROSA CANYADELL, ex-portaveu del sindicat USTEC.