Acolliment per a docents

Els departaments de Benestar Social i Família i Ensenyament van signar, el passat 19 de setembre, un conveni per oferir als docents formació, promoció i assessorament en aquests àmbits.

L’objectiu és reforçar l’atenció postadoptiva i d’acolliment en l’àmbit escolar, promoure la creació d’espais conjunts de treball per aprofundir en la realitat dels infants acollits i adoptats escolaritzats i donar eines d’actuació per gestionar adequadament les situacions que es poden donar en relació amb aquests nens i nenes. En aquest sentit, tots dos departaments han elaborat una guia escolar electrònica sobre l’acolliment i l’adopció que proporcionarà als professors i professores eines per respondre adequadament a les peculiaritats d’aquests infants i, d’aquesta manera, facilitar el seu desenvolupament integral. La guia es presentarà als equips directius dels centres d’ensenyament i als professionals dels serveis educatius, i també es podrà consultar en format electrònic .

A Catalunya hi ha uns 15.000 infants acollits i adoptats. El 2012 es van adoptar 673 infants i entre gener i juliol de 2013 s’han produït 202 adopcions. Pel que fa al nombre d’acolliments, el mes de juliol d’enguany al nostre país hi havia 958 infants.

A més de l’edició de la guia, el conveni també preveu l’organització de sessions formatives en matèria d’acolliment, adopció i postadopció impartides pel personal de l’àmbit de l’ensenyament, i l’elaboració d’un informe anual sobre la situació dels infants acollits i adoptats escolaritzats a Catalunya, entre altres mesures.