Assemblea oberta universitats de Catalunya

Hola a tots i totes,

Després d’un curs d’intensa lluita en defensa de la universitat pública i dels nostres llocs de treball, considerem que no ens hem equivocat: les nostres reivindicacions en van plenes de dignitat i raó. Aquest curs hem fet evident que la nostra força té clares repercussions sobre les decisions dels equips de govern i fins i tot de la Generalitat (recordeu quin panorama s’albirava fa quatre mesos).Però el projecte neoliberal de destrucció de la universitat pública –que, entre d’altres, té com a conseqüència la destrucció de llocs de treball– s’ha fet també evident, malauradament.

Acabem aquest curs denunciant, un cop més, que la majoria d’equips de govern de les universitats catalanes no estan al costat dels treballadors/es i de l’alumnat. Cap equip rectoral ha estat capaç de plantar cara a la destructiva política mercantalitzadora que està duent a terme la Secretaria General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.

La lamentable notícia de 78 acomiadaments d’interins del PAS a la UPC i l’amenaça d’acomiadaments i de no-renovacions de contractes de professorat no-permanent a la UB i la UAB posen de manifest el seguidisme dels equips rectorals pel que fa a les polítiques d’ofec pressupostari sostingut per part de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de començar un curs amb una estratègia clara de lluita per a la Universitat Pública i el manteniment i la millora de les condicions dels llocs de treball dels treballadors/es i, per reivindicar, una vegada més, que no volem ningú fora de les nostres universitats es convoca una gran assemblea el dia 5 de setembre de 2013 a les 11.30 a la Sala Gran del Campus Raval de la Universitat de Barcelona (4arta planta).

VOLEM UNA UNIVERSITAT PÚBLICA , POPULAR I DE QUALITAT.

DIEM NO A UNA UNIVERSITAT QUE EXPULSA ELS SEUS TREBALLADORS/ES I EL SEU ALUMNAT

DIEM NO A UNA UNIVERSITAT OPACA EN QUÈ S’HI AMAGUEN PRÀCTIQUES FRAUDULENTES, CORRUPTELES I APROPIACIONS DE DINERS PÚBLICS PER A BENEFICIS PRIVATS

DIEM NO A LA PRECARITZACIÓ LABORAL I ELS ACOMIADAMENTS

CRIDEM A LA SOLIDARITAT AMB ELS COMPANYS/ES ACOMIADATS

CRIDEM A LA MOBILITZACIÓ SOSTINGUDA PER SALVAR LA UNIVERSITAT PÚBLICA I ELS NOSTRES LLOCS DE TREBALL

Per aquestes raons…

CRIDEM ELS TREBALLADORS/ES DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES A PARTICIPAR EN UNA GRAN ASSEMBLEA EL DIA 5 DE SETEMBRE A LES 11.30 A LA SALA GRAN DEL CAMPUS DE RAVAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Carrer Montealegre 6).

PARTICIPA-HI!!!

AQUESTA LLUITA TÉ A VEURE AMB TU, AQUESTA LLUITA TÉ A VEURE AMB NOSALTRES

COMISSIÓ PERMANENT D’ESTIU SORGIDA A L’ASSEMBLEA DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE LA UPC EL DIA 20 DE JUNY DE 2013.


Secció Sindical de la CGT
Universitat Autònoma de Barcelona
http://cgtuab.wordpress.com/