Catalunya nord: En defensa dels i les treballadores de la Bressola

El passat 26 de gener de 2011 va sortir la sentència del judici laboral emesa pel “Consell des Prud’hommes” de Perpinyà. En aquesta sentència, es fan unes concessions parcials a les demandes presentades per tres treballadors de la Bressola, actualment acomiadats. En canvi, els aspectes parcials rebutjats per l’esmentat “Consell des Prud’Hommes” fan referència al tipus d’acomiadament, humiliant amb greuges. No han tingut en compte la relació contractual de la Bressola amb l’educació francesa, vulnerant punts del propi Conveni Laboral vigent. Aquests treballadors presentaran un recurs contra la sentència a la magistratura de Montpellier. És, per tot això, que els seguim donant tot el nostre recolzament.

La Bressola, tot i que està finançada en bona mesura per diners públics provinents del Govern de Catalunya i d’altres administracions públiques catalanes i franceses (ajuntaments, Consell General dels Pirineus Orientals, Consell Regional) no està sotmesa a cap control real tant sobre la seva gestió del personal com de la qualitat de les seves prestacions pedagògiques. D’aquesta manera, la direcció de la Bressola vulnera sovint la legislació laboral francesa.

Tornem a reiterar que aquests fets no han de ser tolerats per part del Govern de Catalunya, dels seu Parlament ni d’altres administracions públiques i associacions catalanes i franceses, cofinançadores de l’Associació La Bressola. Mai un projecte de defensa de la llengua catalana pot servir per menystenir els i les professionals educatius/ves de la Bressola i funcionar sense respectar la
legislació laboral francesa.

Donen suport a aquesta iniciativa Federació d’Ensenyament de la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT), Union Syndicale Solidaires 66, Sud Education 66, Sud Culture Solidaires, el Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l’enseignement et de la formation privés (SUNDEP) , Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés-Cgt, STE (Syndicat des Travailleuses-eurs de l’Education) de la CNT 66 (Confédération Nationale du Travail) i la CNT-FTE 66 (éducation)

* Adjunt el material sobre el judici o arbitratge en primera instància