CGT Ensenyament de Lleida proposa expulsar al director de l’escola de l’Opus de la comissió municipal contra la segregació escolar

Ahir, 17 de gener de 2018, la Secció Sindical de CGT Ensenyament de Lleida va registrar una proposta de resolució per expulsar al director de l’escola de l’Opus de la comissió municipal contra la segregació escolar.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE LLEIDA

“GRUP DE TREBALL DE L’EQUITAT I LA COHESIÓ SOCIAL EN L’ESCOLARITZACIÓ A LLEIDA”

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment el Consell Escolar Municipal de Lleida ha constituït un nou grup de treball de l’equitat i la cohesió social en l’escolarització a Lleida del qual en formen part directors de centres públics i concertats de primària i secundària, així com la federació de pares, representants sindicals i tècnics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Lleida.

Primer de tot, cal constatar que la creació d’aquest grup de treball ha sorgit arran de la demanda de la ciutadania, preocupada en veure que les escoles de Lleida cada cop estan més segregades i així ho corroboren tots els informes del Síndic de Greuges des de l’any 2008 i fins ara, on s’afirma que Lleida és capdavantera en segregació escolar.

La creació d’aquest grup de treball s’ha de centrar, doncs, en combatre la segregació escolar, cosa que creiem urgent i necessària. A més a més creiem que cal prendre mesures urgents i valentes per reduir ipso facto els alts índex de desigualtat existents en aquests moments.

En segon lloc, a més de dotar d’uns objectius i mesures fermes i eficaces contra la segregació, entenem que les persones que en formen part han de tenir la sensibilitat i disponibilitat necessàries per encarar aquest greu problema al marge dels seus interessos personals, laborals i partidistes. En aquest sentit volem denunciar que una de les persones que s’ha triat per aquesta delicada tasca en nom de les escoles concertades és el director de l’escola Terraferma, una escola vinculada a l’Opus Dei i que segrega i discrimina els seus alumnes per raó de sexe. Per més despropòsit, és la patronal no cristiana de l’escola concertada qui el proposa perquè participi en aquesta comissió. És vergonyós i escandalós que el director d’una escola concertada, religiosa i segregadora tingui representació i, per tant, poder de decisió en una comissió que hauria de tenir l’objectiu màxim d’acabar amb la segregació escolar i treballar per l’equitat i la cohesió social. A més, és vox populi que aquest personatge no assisteix a les reunions de la Comissió de Garanties d’Escolarització (on també hi participen diferents representants d’entitats, escoles i administració) i és l’única escola que no accepta les resolucions d’aquesta comissió que s’encarrega de distribuir i escolaritzar l’alumnat nouvingut o amb dificultats d’aprenentatge un cop ha començat el curs. En definitiva, rebutja l’escolarització d’aquests alumnes.

Com a exemple del tarannà de les escoles de l’Opus Dei, volem recordar que, a instàncies de la CGT Ensenyament Catalunya, la pròpia Inspecció de Treball ha reconegut que Viaró Global School de Sant Cugat del Vallès (escola vinculada a l’Opus Dei com el Terraferma) discrimina per raó de sexe a les seves pròpies treballadores i proposa una sanció de 50.000 €. Sabem que totes les escoles del Opus Dei funcionen igual.

Davant d’aquests fets, des de la Secció Sindical d’Ensenyament de la CGT Lleida,

Demanem QUE:

– El Govern de la Paeria posi els recursos econòmics i humans necessaris per tal que, a través de l’IME i amb l’ajuda del grup de treball per l’equitat i la cohesió, s’acabi definitivament amb la segregació escolar a la ciutat de Lleida.

– El director de l’escola Terraferma sigui apartat i exclòs immediatament d’aquest grup de treball de l’equitat i la cohesió social en l’escolarització a Lleida, ja que és el representant d’una escola segregadora, masclista i adoctrinadora.

– La participació en aquest grup de treball impliqui un compromís ferm en la defensa de la igualtat d’oportunitats i, per tant, les persones que en formin part siguin coherents i respectuoses amb la diversitat de sexe, origen, religió, cultura, llengua, etc. de la nostra ciutat.

– El Departament d’Ensenyament elimini dràsticament els concerts educatius a les escoles de l’Opus Dei ja que, malgrat els incompliments legals, continuen rebent anualment un total de 29.633.198 € de fons públics, i que contradiu la moció aprovada pel Parlament de Catalunya contra les subvencions públiques cap a aquestes escoles. Per tant, demanem al Departament d’Ensenyament que deixi de ser còmplice d’aquesta discriminació.

La Secció Sindical d’Ensenyament CGT Ensenyament de Lleida fa una crida al Consell Escolar Municipal i a la comunitat educativa per continuar combatent fins a l’eliminació dels concerts educatius com a condició indispensable per assolir una escola pública garant de la cohesió social.

Secció Sindical de CGT Ensenyament de Lleida
Lleida, 17 de gener de 2018