Com pretén l’Equip de Govern afrontar la situació econòmica a la UAB?