[COMUNICAT] El Síndic afirma que l’article del director del “Diari de Tarragona” “és de caràcter masclista i incita a l’assetjament de les dones”

El Síndic afirma que l’article del director del “Diari de Tarragona” “és de caràcter masclista i incita a l’assetjament de les dones”

El Síndic de Greuges de Catalunya ha respost la queixa que la Secció Sindical d’Ensenyament Deixa de ser una Illa-CGT i la Federació Comarcal de la CGT del Baix Camp-Priorat van fer fa uns dies contra un article sexista escrit per Josep Ramon Correal, director del “Diari de Tarragona”. Correal posava en dubte la campanya contra les agressions de l’Ajuntament de Tarragona “Respecta’m” dient que quan una dona diu “no” pot voler dir que “sí” i que cal insistir.

La queixa, referenciada amb el número 5737/2016, ha tingut ja la seva contesta per part del Síndic, qui ha fet saber als denunciants que ha traslladat una resolució al director del diari suggerint-li que “en un futur tingueu en compte els principis i valors continguts en la Llei 17/2015, així com els que estableix la Llei 24/2008, del dret de els dones a eradicar la violència masclista, concretament en el seu article 22, sobre els continguts i publicitat amb relació a la violència masclista”. Alhora, el Síndic resta a l’espera del posicionament de Correal amb relació al suggeriment i l’informa que ha traslladat aquesta resolució a l’Institut Català de les Dones i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya “pel seu coneixement i als efectes oportuns d’acord amb l’establert en l’àmbit de les seves competències”.

El Síndic argumenta abans de fer el suggeriment que el contingut denunciat de l’article de Correal “no només és una qüestió de llenguatge, sinó que el fons mateix és de caràcter masclista i incita a l’assetjament de les dones”. Afegeix que “La voluntat de les dones no és interpretable, no és una qüestió relativa o que depengui de els circumstàncies o dels casos.” I conclou que “Estimular qualsevol conducta en contrari és afavorir l’assetjament i difondre missatges que desautoritzen les dones o les tracten vexatòria o objectualment.”
Federació Comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT
Secció Sindical d’Ensenyament de CGT “Deixem de ser una illa”

8 d’agost de 2016