Consideracions del grup Despertaprofes sobre els informes del Síndic de Greuges sobre Segregació Escolar

En el moment en que en un centre educatiu es concentren masses persones amb situacions socials desafavorides, o amb necessitats educatives especials, es reprodueixen situacions que accentuen determinades problemàtiques, contràries a la equitat.

Text complet al Blog de Despertaprofes

Els dos informes del Síndic (I) (II)