Demandes a Educació en relació a la Vaga General Feminista

demandes_de_cgt_ensenyament_al_departament_8m.pdfCom sabeu aquest divendres 8 de març ha tingut lloc una gran Vaga General impulsada pel moviment feminista i a la qual des de CGT hem donat cobertura legal de 24 hores. Des del moviment feminista de Catalunya ha sorgit també la iniciativa de demanar que els descomptes que s’apliquin als i a les vaguistes del 8M vagin destinats a una sèrie d’entitats i organitzacions que treballen en matèria de violència contra les dones i els infants.

Des de CGT Ensenyament ens sumem a aquesta demanda i, juntament amb aquest document, presentem una instància a la qual exigim que els descomptes retributius que s’aplicaran a les treballadores dependents del Departament d’Educació que hagin fet vaga el 8 de març vagin destinats a les entitats que s’hi especifiquen i que han estat recomanades pel mateix moviment feminista que durant mesos ha estat impulsant i preparant aquesta vaga. Alhora, manifestem que aquests col·lectius assumeixen, majoritàriament amb pressupostos molt limitats o donatius voluntaris, tasques suport a les dones que han patit maltractament o agressions masclistes o en matèria de prevenció, que haurien d’estar garantides per les pròpies administracions públiques. Per tant, exigim també un augment urgent i significatiu dels pressupostos públics destinats a fer front a la violència de gènere i a donar un veritable suport a les dones que l’han patit o la pateixen.

En l’àmbit de l’Educació pública a Catalunya, a partir de les reivindicacions que han motivat la Vaga General Feminista exigim al Departament d’Educació:

  • El pagament del 100% del salari en els permisos que recauen sobretot en dones com és el cas de l’atenció a infants menors de 6-12 anys i a tots els relacionats amb el treball de cures.
  • Que no hi hagi penalitzacions en les reduccions de jornada per cura de fill o familiar dependent en el càlcul per a la pensió de jubilació.
  • La cobertura de les reduccions de jornada per cura de les TEIs.
  • La internalització del personal de suport a la docència externalitzat, que pateix contractes precaris i que poden ser discriminatoris en ser gestionats per empreses privades.
  • L’aturada del Decret de Plantilles i el sistema d’entrevista en la selecció del personal docent que obre la porta a la discriminació, també per raó de gènere.
  • La creació d’una partida econòmica específica i suficient destinada a la formació docent en matèria de coeducació i prevenció de les violències masclistes o LGBTIfòbiques.

Mentre fins ara no s’ha destinat pressupost suficient per cobrir les demandes expressades anteriorment i segueixen vigents moltes i greus retallades, el Departament d’Educació segueix destinant diners públics a centres privats, religiosos i elitistes. Demanem un pla progressiu de supressió dels concerts educatius. I exigim la supressió immediata dels concerts als centres religiosos que segreguen per sexe i que discriminen laboralment les dones per tal que aquests diners és puguin destinar als centres públics, incloent les reivindicacions esmentades.

Restem a l’espera d’una resposta per part del Departament d’Educació en relació a les demandes expressades en aquest document i a les de la Plataforma Reivindicativa que van motivar la vaga del 29 de novembre el més aviat possible. Esperem millores concretes, suficients i amb aplicació immediata o per al proper curs. Mentre no sigui així, des de CGT Ensenyament seguirem treballant per dur a terme moltes més jornades com les del 29N i el 8M.

CGT Ensenyament, 10 de març del 2019

Models d’instància i instruccions