Denunciem les sobreràtios al Vallès Occidental

sobreratios_al_valles_occidental.pdfLa Junta de Personal docent no universitari del Vallès Occidental, òrgan electe dels treballadors i treballadores de l’ensenyament públic (primària i secundària) del Vallès Occidental denúncia:

Un alt percentatge de l’Ensenyament obligatori (Infantil-primària-secundària) aquest curs 2017-18 estan en situació de sobre ràtio d’alumat per grup classe (per sobre de 25 a infantil i primària i 30 a secundària).

El 66% de les aules del Vallès Occidental supera els 25 alumnes que marca la llei

El 66% dels grups classe que hi ha en aquesta zona del territori superen la xifra de 25 alumnes per aula que marca la llei. Aquest excés d’infants es tradueix en 1.726 alumnes, el que equivaldria a 70 grups nous i quatre escoles de doble línia.

La qualitat de l’educació, en perill

L’excedent d’alumnes afecta la qualitat de l’educació que reben els infants. Demanem a Ensenyament que davant increments d’alumnat creï noves línies o construeixi més centres educatius.

La generalització de les sobreràtios suposa una agressió a la qualitat educativa i una nova retallada encoberta.

Proposem establir un màxim de 20 a primària i 25 a secundària.

sobreratios_al_valles_occidental.jpg

El període 2014-2018 el Departament d’Ensenyament va concedir línies per sobre de la demanda real, tenint en compte que els grups a l’escola concertada es tanquen amb una ràtio de 20 alumnes, en contraposició a la ràtio que s’utilitza a la pública per realitzar la distribució de grups que és de 25 alumnes més el 10% per a la matrícula viva, enlloc de la ràtio de 22 més el 10% que seria la que asseguraria no sobrepassar la ràtio màxima de 25 alumnes establerta a la llei.

Tancament de línies anunciades pel Departament d’Ensenyament per al curs 2018-2019 al Vallès Occidental

D’acord amb les informacions que tenim a data d’avui, ja s’ha anunciat la previsió de tancaments de grups de P3 a les següents escoles del Vallès Occidental:

– Escola Saltells (Cerdanyola del Vallès)
– Escola Pinetons (Ripollet)
– Escola Virolet (Sabadell)
– Escola Pablo Picasso (Barberà del Vallès)

D’aquestes 4 poblacions amb previsió de tancament d’un grup de P3, i on hi ha escoles públiques i escoles concertades, tots els tancaments es donen a l’escola pública, mentre que la Resolució ENS/405/2018 de 6 de març manté el concert educatiu a les escoles d’aquestes poblacions.

Des de CGT animem a participar a les diverses accions que s’estan duent a terme contra els tancament de grups de P3, contra la massificació als centres de secundària i contra la supressió de Cicles Formatius.

Participem a les assemblees de la comunitat educativa i a les plataformes locals que s’han aixecat contra els tancaments de línies. Organitzem-nos i lluitem als espais assemblearis de treballadores i treballadors.

Ni tancament de línies, ni massificació d’aules!! Reduïm les ràtios!! Suprimim els concerts!!

ni_tancament_de_linies_ni_massificacio_d_aules_reduim_les_ratios_suprimim_els_concerts_6_.png