[Despertaprofes] Estudi sobre l’escletxa digital a l’educació pública 2020

Estudi sobre l’escletxa digital a l’educació pública 2020 realitzat per Despertaprofes.

A mitjans de març del 2020, degut a l’extensió de la pandèmia COVID-19, es va imposar un confinament generalitzat que entre d’altres mesures va implicar el tancament físic dels centres educatius de Catalunya en un inici, per període de quinze dies, que es van convertir en quasi tres mesos, amb comptades excepcions . Per intentar pal·liar aquesta situació s’imposa un ensenyament telemàtic generalitzat fins i tot per aquells que poden no tenir connectivitat i/o dispositiu. Des de Despertaprofes han fet un petit estudi a diversos centres d’educació primària i secundària en el que queda clar que no tothom va poder arribar a aquesta situació, eixamplant la seva particular escletxa digital i encenent les alarmes de cara al nou curs que ara comencem.

estudi_confinament.pdfEstudi sobre l’escletxa digital a l’educació pública 2020