En defensa del Sindicat d’Ensenyament de Barcelona

(Más abajo en castellano)

La decisió del sindicat d’Ensenyament de Barcelona de donar suport crític a la vaga de demà a Catalunya, està sent molt controvertida. Això em sembla més o menys normal, en funció de la situació en la qual estem immersos, i respectables totes les opinions raonades al respecte. El que més em preocupen són les línies gruixudes d’algunes crítiques que s’emparen en determinats escrits més argumentats i cauen en la visceralitat i la desqualificació total.

A més d’aquesta decisió, el sindicat d’Ensenyament porta anys treballant en un línia que no té res de complaent amb el Govern de la Generalitat (actual i anteriors), com per exemple: les vagues i mobilitzacions convocades en la pública no universitària (fa pocs dies, tancades en centres públics) , en les universitats, en el sector social… i no només per qüestions laborals , sinó, i fonamentalment, posant l’accent en els aspectes regressius a nivell social de la LEC, el pla Bolonya… i moltes normatives i actuacions que van en contra d’una educació de qualitat per a les classes populars.

Ha estat dura i permanent la crítica al desenvolupament dels decrets de la LEC (“ llei de país”), del projecte “d’innovació pedagògica” Escola Segle XXI, de l’Educació Financera a les escoles, de l’educació concertada (amb denuncia d’escoles de l’Opus Dei), del procés de privatització i precarització de les universitats públiques, del desgavell de la DGAIA i moltes altres que es poden trobar en http://cgtense.pangea.org/

En fi, que un arbre no ens impedeixi veure el bosc!

Emili Cortavitarte el 20 de febrer del 2019 al seu facebook

En defensa del sindicato de Enseñanza de Barcelona

La decisión del sindicato de Enseñanza de Barcelona de apoyar críticamente la huelga de mañana en Cataluña está siendo muy controvertida. Esto me parece más o menos normal, en función de la situación en la cual estamos inmersos, y respetables todas las opiniones razonadas al respeto. Lo que más me preocupan son las líneas gruesas de algunas críticas que se amparan en determinados escritos más argumentados y caen en la visceralidad y la descalificación total.

Además de esta decisión, el sindicato de Enseñanza lleva años trabajando en un línea que no tiene nada de complaciente con el Gobierno de la Generalitat (actual y anteriores), como por ejemplo: las huelgas y movilizaciones convocadas en la pública no universitaria (hace pocos días, encierros en centros públicos), en las universidades, en el sector social… y no solo por cuestiones laborales , sino, y fundamentalmente, haciendo hincapié en los aspectos regresivos a nivel social de la Ley de Educación de Catalunya, el plan Bolonia… y muchas normativas y actuaciones que van en contra de una educación de calidad para las clases populares.

Ha estado dura y permanente la crítica al desarrollo de los decretos de la LEC (“ ley de país”), del proyecto “de innovación pedagógica” Escuela Siglo XXI, de la “Educación Financiera” en las escuelas, de la educación concertada (con denuncia de centros del Opus Dei), del proceso de privatización y precarización de las universidades públicas, del descontrol y mal funcionamiento de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia y otras muchas que se pueden encontrar en http://cgtense.pangea.org/

En fin, que un árbol no nos impida ver el bosque!

Emili Cortavitarte el 20 de febrero del 2019 en su facebook