França: avança el procés de privatització

Cal un moviment de vaga massiu i nacional

Ha passat la reforma del decret 50 que afecta al personal d’ensenyament de secundària. Recordem que aquesta reforma va instaurar l’ambivalència, un augment del temps de treball, la supressió de les hores de laboratori a ciències, les de cant coral a educació musical, les d’AS a educació física… Aquesta reforma marca un pas més cap a la desaparició de l’estatus de funcionari a l’ensenyament, i forma part de la campanya de destrucció del servei educatiu públic posada en marxa pel govern i que continuarà amb el nou decret De Robien sobre les EPEP (Establiments Públics d’Educació Primària), que transformarà els col•legues directors d’escola en petits patrons d’un personal cada cop més precari, suprimirà les llibertats pedagògiques del professorat i provocarà desigualtats de finançament de les escoles deixant les decisions en mans dels municipis. Aquests mateixos municipis que liquiden el personal privatitzant els serveis…

Per a llegir l’article complet en línea amb la CNT-FTE, Classes en lutte n°79 de març 2007, cliqueu aquí:
http://www.cnt-f.org/fte/IMG/pdf/classesenlutte79.pdf