Fre als acomiadaments a les escoles d’adults municipals