Funcionament orgànic de la CGT de Catalunya [Formació afiliació]

Títol : Funcionament orgànic de la CGT de Catalunya

Data: dilluns, 18 de novembre de 2019.

Hora: 18:30 h

Lloc: CGT Catalunya (Burgos 59, Barcelona)

estatuts_cgt_catalunya_i_reglament_congressos.pdfDocument previ: http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/estatuts_cgt_catalunya_i_reglament_congressos.pdf

Articles més significatius e interessants per a aquesta formació: 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66,67, 68, 69, 70, 71 i 72.