Horaris de les educadores d’escola bressol amb jornades parcials en els mesos de juliol i setembre, i recordatori horaris jornada completa.

Juny 2021

Des de fa alguns cursos les educadores reclamem uns horaris més justos pel que fa a la jornada intensiva dels mesos de juliol i setembre.

Finalment l’IMEB ha escoltat aquestes reclamacions i, a partir d’aquest juliol (curs 2020-21), els horaris de les educadores d’escola bressol amb jornades parcials en els mesos de juliol i setembre seran els següents:

Hores setmanals per ½ jornada 

D’octubre a Juny SETEMBRE
1ra. quinzena 
SETEMBRE
2na. quinzena 
JULIOL
H. lectives 15 12,5 10
H. gestió 2,5 15 2,5 2,5
H. setmanals 17,5 15 15 12,5

Hores setmanals per ⅔ de jornada 

D’octubre a Juny SETEMBRE
1ra. quinzena 
SETEMBRE
2na. quinzena 
JULIOL
H. lectives 20 17,5 17,5
H. gestió 3 20,5 3 3
H. setmanals 23 20,5 20,5 20,5

Hores setmanals per ⅓ de jornada 

D’octubre a Juny SETEMBRE
1ra. quinzena 
SETEMBRE
2na. quinzena 
JULIOL
H. lectives 10 8 8
H. gestió 2 10 2 2
H. setmanals 12 10 10 10

Aprofitem per recordar que l’horari de les educadores d’escola bressol en jornada completa és el següent:
* Dies laborables no lectius de setembre: 6 hores diàries continuades, en horari flexible, i d’acord les necessitats del servei.
* Dies lectius de setembre: 8 a 15h. en jornada partida.
* D’octubre a juny: 9 a 17h. ( de 8 a 16h. en el cas de l’educadora complementària) en jornada partida.
* De l’1 al 15 de juliol: la jornada serà de 9 a 15h. (8 a 14h. en el cas de l’educadora complementària) en jornada partida.