El dret a VAGA

El pròxim 27 de maig s’ha convocat vaga durant 24 hores en el sector de l’educació.…

Comunicat sobre el preacord de l’annex del conveni del CEB

DOC El passat 15 de febrer els sindicats que negocien les nostres condicions laborals al Consorci…

Nou conveni Ajuntament de Barcelona i annexos

VEURE NOU CONVENIVEURE ANNEX IMEBVEURE ANNEX CEBVEURE INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA

Criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019.

Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres…

Documents d’organització i gestió curs 18-19

Projecte educatiu de centre Currículum Organització del centre Gestió del centre Avaluació de centre .pdf Cicles de…

Permisos i Llicències CEB

Com debeu saber, a la web del CEB no apareixen tots els permisos i llicències que…

Incapacitats Temporals (Baixes per motius de salut)

Facilitem les circulars que van modificar les condicions de les baixes per motiu de salut.1. Circular 25/2012, SOBRE…

Acord de Borses Ajuntament

Acord de Borses de personal de l’Ajuntament de Barcelona de Novembre de 2016DOC PDF

Conveni Ajuntament 2009-2011 prorrogat fins 2016

Conveni condicons laborals empleats de l’Ajuntament de Barcelona Annex de l’IMEBAnnex del CEB