II Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc