INSPECCIÓ DE TREBALL DÓNA LA RAÓ A LA CGT I SANCIONA A L’ESCOLA VIARÓ PER TENIR UNA POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ MASCLISTA


Inspecció de Treball reconeix que Viaró Global School discrimina per raó de sexe a les seves treballadores i proposa una sanció de 50.002€

La resolució dóna la raó, també, a les reivindicacions de CGT Ensenyament sobre la necessitat d’eliminar els concerts educatius i posa en qüestió el model del sistema educatiu català.

La CGT considera gravíssim que el Departament d’Ensenyament, coneixedor dels fets, no hagi procedit a la retirada del concert educatiu a l’escola Viaró, fent-se còmplice de la irregularitat.

L’Escola Viaró, concertada i de l’Opus Dei, haurà d’assumir dues sancions greus per la seva política masclista de contractació i de gestió de personal. Així ho ha determinat la Inspecció de Treball de Catalunya després que el sindicat CGT Ensenyament presentés una denúncia motivada per la informació que Viaró Global School publicava en la seva pàgina web, on s’hi podia llegir els professors de Viaró-que seran sempre homes”, un postulat que implica una discriminació directa per raó de sexe en relació a l’accés al treball remunerat. Segons CGT aquest fet vulnera laLLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i l’article 5 de LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, que defineix la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’accés a l’ocupació i així ho va traslladar a la ITC, que s’ha manifestat en la mateixa línia. A més a més, les actuacions fetes per la ITC arran de la denúncia de CGT, permeten detectar que l’empresa també vulnera el dret d’igualtat de la dona en quant a la promoció professional. La proposta de sanció per part de la Inspecció de Treball de Catalunya és de 25001€ per cadascuna de les faltes. L’Escola Viaró ha interposat al·legacions contra aquesta resolució.
Inspecció de Treball va contrastar la informació que li va proporcionar CGT Ensenyament sol·licitant a la gerència de Viaró School documentació sobre processos de selecció que l’empresa havia dut a terme durant els últims anys. Xavier Mustianes, gerent i director de recursos humans del centre, a més a més de presentar els documents, va confirmar verbalment que els llocs de treball de docents de l’educació primària, ESO i batxillerat del centre estan ocupats només per homes i en canvi, les dones exerceixen la docència de l’educació infantil, on no hi ha separació de gènere de l’alumnat.
Viaró Global School, gestionada per l’empresa D.O.I.N.S.A., va afegir motius pedagògics per justificar la seva política de contractació, exposant que es tracta d’una escola amb alumnat únicament masculí i que existeixen estudis que avalen que l’escolarització diferenciada beneficia l’aprenentatge de l’alumnat. Per contra, argumenten que “són motius vinculats a la maternitat i per la proximitat i la relació amb la mare en aquestes edats”per justificar la presència única de dones en l’etapa d’educació infantil. La documentació aportada per CGT Ensenyament en relació als estudis pedagògics sobre avantatges i desavantatges de l’educació diferenciada, fa que la IT determini que ‘no existeix evidència científica que avali que l’educació diferenciada contribueixi a millorar el rendiment dels alumnes”.
El text de la resolució evidencia que els responsables de l’empresa no tenen intenció d’amagar les seves pràctiques i confirmen que cap dona ha optat a cap lloc treball de primària, ESO o Batxillerat afirmant que si es donés el cas “en principi dirien que no a la contractació pels motius exposats”. Sobre la decisió d’eliminar informació de la seva pàgina web una vegada coneguda la denúncia expressen ho han fet “per supervivència però de facto es continua aplicant”.
Amb aquesta sentència la inspecció de Treball de Catalunya dóna la raó a les reivindicacions de CGT Ensenyament sobre la necessitat  d’eliminar els concerts educatius i posa en qüestió el model dels sistema educatiu català que permet escoles de l’Opus Dei, malgrat els incompliments legals, continuïn rebent anualment un total de 29.633.198€* de fons públics, dels quals 2.559.772€es destinen a l’Escola Viaró de Sant Cugat del Vallès.
L’aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) durant el juliol del 2009 va establir el marc per fer efectiva la consolidació del model concertat malgrat les reivindicacions en contra de bona part de la comunitat educativa. Irene Rigau, la consellera al càrrec el 2011 va reorganitzar el Departament d’Ensenyament executant la separació de la gestió dels centres públics de la dels privats i concertats amb la creació de la  Direcció General del centres privats i concertats posant-hi al capdavant un ex directiu de l’Escola Pia. Recentment ha estat el govern espanyol qui ha nomenat Miquel Mateo, que fins ara exercia de secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya,  per ocupar aquest càrrec. Es confirma que tant la conselleria d’Ensenyament de la Generalitat com el govern espanyol tenen objectius comuns a l’hora de beneficiar les escoles concertades en detriment de les públiques. Durant la negociació dels pressupostos del 2017, Miquel Mateo es va manifestar en contra de l’augment de la partida cap a l’ensenyament públic si això implicava cap afectació a la partida de l’escola concertada, i va definir els  concerts educatius com un ‘dret fonamental’.
Amb el manteniment del concert de les escoles de l’Opus Dei, el Departament d’Ensenyament esdevé part responsable de les irregularitats comeses per l’Escola Viaró. És un fet gravíssim que l’administració, coneixedora dels fets, no hagi procedit a la retirada del concert educatiu. El Departament hauria de vetllar perquè els centres educatius fossin espais per combatre les desigualtats de gènere i en canvi, contribueix a perpetuar-les amb les manteniment d’un model totalment discriminatori.
Volem insistir que en la llarga llista d’elements que haurien de provocar la retirada concerts educatius s’hi inclou l’incompliment de la moció que es va aprovar al Parlament en contra d’aquest traspàs de diners cap a les escoles de l’Opus Dei. D’altra banda, el Síndic de Greuges també va assenyalar que l’existència de les diferències escolars provocades pels sistemes de matriculació dissenyats per Ensenyament fan que el fet que la població més benestant pugui escollir l’escola concertada provoqui els alts índex de desigualtat existents en aquests moments. Les partides pressupostàries d’Ensenyament representen un indicador definitiu que demostra a qui beneficien les
polítiques actuals del Departament. A l’any 2017 es destina a la partida personal docent 2364€ per alumne/a a la pública front els 2637€ que destina per a la concertada.
La CGT Ensenyament de Catalunya es mostra satisfeta per aquesta resolució i fa una crida a la comunitat educativa a continuar lluitant fins a l’eliminació del concerts educatius com a condició indispensable per assolir una escola pública garant de la cohesió social.


http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/comunicat_viaro_web.pdf

RECULL DE PREMSA SOBRE LA RESOLUCIÓ D’INSPECCIÓ DE TREBALL

1.Multa a un colegio del Opus Dei por vetar a las mujeres en ciertos Trabajos  LA SER https://t.co/fmeWEPOWoe

2.Inspecció de Treball multa amb 50.000 euros el col·legi Viaró per contractar només homes  EL PAÍS  https://t.co/QB2aFCj9RE

3.La Inspecció de Treball sanciona una escola de l’Opus Dei per discriminar laboralment les dones LA DIRECTA https://t.co/xZcemtXrFP

4.Trabajo propone sancionar con 50.000 euros a un colegio del Opus que solo contrata a profesores hombres http://eldiario.es/_2a7dab56 @paurodra vía @CatalunyaPlural

5.Proposen una sanció de 50.000 euros al Viaró per restringir la contractació de dones  TOT SANT CUGAT      https://t.co/a6JAMX8yOx

6.El Viaró s’enfronta a una sanció de 50.000 euros per discriminació de les dones en contractació i promoció laboral  CUGAT.CAT http://bit.ly/2zAAHva 

Inspecció de Treball demana sancionar l’escola Viaró per discriminació de sexe  3/24  https://t.co/g3DlpJkxSl

7.Inspección de Trabajo sanciona a una escuela del Opus Dei por su “política de contratación machista NUEVA TRIBUNA https://t.co/nQVya7zqUT

8.L’escola Viaró s’enfronta a dues multes de 25․000 euros per vulnerar els principis d’igualtat de gènere  DIRECTE.CAThttp://www.directe.cat/acn/776687/l-escola-viaro-s-enfronta-a-dues-multes-de-25.000-euros-per-vulnerar-els-principis-d-igual …

9.La intervenció dels inspectors de treball respon a una denúncia del sindicat CGT, que va detectar que a la web de l’escola explicitaven que els docents del Viaró “seran sempre homes, excepte en l’etapa d’Educació Infantil” DIARI DE L’EDUCACIÓ  https://t.co/Ifn2Rjx2ev  

11.Trabajo propone sancionar con 50.000 euros a un colegio del Opus que solo contrata a profesores Hombres  EL DIARIO.ES   https://t.co/Rmn9B4oUeF

12.L’escola Viaró s’enfronta a dues multes de 25.000 euros per vulnerar els principis d’igualtat de gènere  NACIÓ DIGITAL   https://t.co/QOWr6OCzvi.

13.L’escola Viaró s’enfronta a dues multes de 25.000 euros per vulnerar els principis d’igualtat de gènere   ELMON.CAT  https://t.co/4inx1uSh6R

14.Multa de 50.000 euros a l’escola de l’Opus Viaró per discriminació masclista  DIARI ARA : http://ara.cat/_721b8ed4?s=t 

15. Intervenció al programa “Tarda Oberta” de TV3 per parlar de la sanció a l’Escola Viaró


 

Deixem de ser una illa-CGT Ensenyament Tarragona
Novembre de 2017

image_pdfimage_print