JO VULL SER RADICAL! Una guia educativa per treballar la construcció d’identitats de gènere a 4r d’ESO i Batxillerat

JO VULL SER RADICAL! Una guia educativa per treballar la construcció d’identitats de gènere. Amb aquesta guia us proposem fer un pas més en el qüestionament dels valors limitadors dels models de masculinitat i feminitat tradicionals, posant de relleu les conseqüències negatives que es deriven de la seva assumpció. Des de la nostra experiència podem afirmar que treballar la construcció identitària contribueix significativament a la millora de la cohesió i del funcionament del grup classe, així com a prevenir i combatre les violències que genera el sistema sexe/gènere.