La CGT Lleida i la Crida denuncien les greus deficiències del servei privat de neteja a les escoles de Lleida

Davant les reiterades queixes del professorat i les direccions de les escoles públiques de Lleida, en relació a les mancances del servei de neteja que l’empresa Clanser S.A. ofereix als diferents centres de la ciutat, la Secció d’Ensenyament de la CGT Lleida ha elaborat una enquesta per tal de recollir dades i copsar el grau de satisfacció dels centres i de les pròpies treballadores de l’empresa.

La CGT considera que la participació per part dels centres escolars ha estat molt elevada: 25 de la trentena d’escoles de la ciutat han respost l’enquesta. Pel que fa a les treballadores de Clanser, la participació ha estat molt més reduïda possiblement per por a represàlies a nivell laboral. En totes les escoles enquestades s’ha reduït personal o hores.

L’anàlisi dels resultats posa en evidència, per una banda, les greus deficiències en la neteja i desinfecció de les aules, espais comuns, despatxos i WC dels centres. Unes deficiències que s’expliquen per la reducció de les hores i la consegüent sobrecàrrega de treball del personal, i que s’accentuen després de períodes no lectius (vacances) i en les escoles que durant l’estiu formen part de les estades Estiu de Joc.

Molts cops és el propi professorat qui s’ha d’encarregar de la neteja dels espais comuns i les aules. Tot això malgrat la mateixa enquesta recull un alt grau de satisfacció respecte a l’eficiència i puntualitat de les treballadores de Clanser, S.A..

La Secció Sindical d’Ensenyament de la CGT Lleida i el grup municipal de la Crida denuncien la forta reducció d’hores del personal que s’ha notat a les escoles, la manca de mecanismes que permeti conèixer els grau de satisfacció dels diferents centres escolars, i la deixadesa de la regidoria d’Educació de la Paeria en aquest afer.

El sistema de concessió privada és negatiu de cara a la neteja i la salut dels infants perquè el servei és gestionat per qui abarateix més els costos. Això, en un sector com el de la neteja, només pot implicar una reducció de personal i, conseqüentment, un risc per a la salut pública.

El sindicat i el grup municipal no comparteixen el model privat de neteja i manteniment dels edificis municipals, basat sempre en l’oferta més econòmica. La solució passa per tornar el servei a mans públiques – com ja s’havia fet anys endarrere – o, en aquest cas, col·lectivitzar-lo: que siguin les mateixes treballadores qui a través d’una cooperativa, sense intermediaris, duguin a terme el servei amb unes condicions laborals justes.

Federació Intercomarcal CGT Lleida
Lleida, 19 de març de 2019