La mare d’una alumna agredeix físicament una mestra de l’escola Baldomer Solà

Comunicat CGT Ensenyament:

Tot el recolzament i suport de CGT Ensenyament al professorat de l’escola Baldormer Solà de Badalona, i en particular a la mestra agredida per una mare.

Està molt bé que la consellera posi els serveis jurídics a disposició de la mestra agredida. Només faltaria, som personal docent competència seva! Però també podria, i no ho fa perquè no vol, per una qüestió ideològica, posar més mitjans al professorat d’aquesta tipologia de centres: més professorat per poder desdoblar i reforçar, ràtios reduïdes, flexibilitzar horaris, que l’EAP pogués dedicar les hores que necessités el centre i fer dictàmens, que no faltessin vetlladores i TEIs, treballadores socials, mediadores, etc. Tampoc hauria de permetre els centres “ghettho”.

Cada vegada és més freqüent trobar en aquests centres de màxima dificultat fundacions cristianes o no, que en hores lectives entren a reforçar la feina docent (Comença per Educar, Pere Closa…). Tenen diferents convenis amb el Departament d’Ensenyament, i aquest en comptes d’ampliar els recursos en l’educació pública i lluitar per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, s’estima més dedicar cada cop menys recursos i fer de l’educació pública la subsidiària de la concertada o privada. Algunes i alguns creiem que l’educació és una eina de transformació social, imprescindible per poder sortir de la marginalitat.

COMUNICAT DEL CLAUSTRE DE L’ESCOLA BALDOMER SOLÀ:

Com a comunitat educativa volem expressar l’estima per la nostra tasca i pels nostres alumnes. La nostra feina és la de propiciar oportunitats a l’alumnat per tal que puguin construir un entorn favorable al seu creixement com a persones. Entenem que el respecte i la tolerància als altres és un fet fonamental per a la vida en societat, i és per això que davant els fets succeïts ahir dijous 9 d’abril, i dels esdeveniments posteriors, volem comunicar:

1.- Que durant la sortida de la tarda dels nens i nenes de l’escola la mare d’una alumna va agredir verbal i físicament a una mestra de la nostra comunitat educativa.

2.- Que com a persones implicades en l’acció educativa del nostre entorn condemnem qualsevol acte de violència, indiferentment dels motius que l’hagin o no provocat.

3.- Que la comunicació i el diàleg són l’única eina realment eficaç per resoldre els conflictes.

4.- Que aquesta agressió ha de representar un punt d’inflexió en la nostra comunitat educativa, malauradament avesada a treballar en un context d’especial dificultat on es produeixen situacions d’agressivitat verbal de manera habitual.

5.- Que pel bé de la població a la que atenem considerem que actes com aquest no s’han de permetre en cap entorn educatiu i són un mal referent per als nens i nenes al nostre càrrec: no volem tolerar cap més agressió verbal o física a l’escola.

6.- Que com a escola, i mitjançant els nostres òrgans de representació, prendrem les mesures que considerem escaients i en serem conseqüents. Entenem que la resolució de conflictes és part de la nostra tasca i una eina de treball que podem i hem d’aprofitar com una oportunitat per créixer com a comunitat educativa. Som conscients del nostre entorn i coneixem molt bé quines són les funcions, atribucions i tasques que ens corresponen, però per sobre de tot volem deixar clar que ens mou l’amor a la nostra feina. Volem, decididament, que aquest incident rebutjable sigui una oportunitat per a tots i totes d’aprendre una lliçó de vida:

NO A LA VIOLÈNCIA.

Diari de Badalona: La mare d’una alumna agredeix físicament una mestra de l’escola Baldomer Solà