La Plataforma en defensa de l’Educació a Mataró celebrem l’acord sobre tancament d’aules però demanem que no sigui una mesura provisional i que la reducció de ràtio sigui general a les aules de P3


La Plataforma en defensa de l’Educació a Mataró, davant de la decisió dels SSTT del departament d’ensenyament i de l’Ajuntament de consensuar el no tancament de cap aula de P3 a Mataró abans de la preinscripció escolar, volem expressar:

En primer lloc celebrem el canvi de posicionament i de formes de dialogar amb les administracions, entitats i altres membres de la comunitat educativa de la ciutat que ha mostrat la nova Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament (SSTT), Sra Carmina Pinya. Aquest canvi de tarannà en la direcció dels Serveis a la ciutat ha comportat la reobertura del diàleg i ha fet possible el consens en un tema que preocupa a la ciutadania de Mataró.

Des de la PEM ens mostrem satisfets en aquest principi d’acord que garanteix mantenir, inicialment, les aules de P3 de la ciutat i pot suposar una millora de la qualitat educativa dels nostres centres i una ajuda en la lluita per a reduir l’elevat fracàs escolar que hi ha a la nostra ciutat.

Tot i això volem expressar la nostra preocupació en alguns dels aspectes que es deriven d’aquest acord. Per una banda en el fet que aquesta no és una decisió definitiva sinó que resta oberta la possibilitat de tancar aules a les nostres escoles un cop acabi el procés de preinscripció escolar. Per altra banda perquè aquest acord no contempla la possibilitat de reduir les ràtios a les aules de tots els centres, inclosa la concertada, sinó que només d’alguns centres d’alta complexitat. Entenem que la reducció de ràtios només a aquests centres pot comportar l’estigmatització d’aquests. Aquesta mesura, no afavoreix la redistribució dels alumnes i limita la distribució de l’alumnat que arriba durant el curs escolar (matrícula viva).

El procés de preinscripció és un moment important per a famílies i centres i creiem que cal que des de les administracions es llenci un missatge clar a la xarxa escolar. No s’han de marcar a centres com a escoles de possible tancament o d’alta complexitat i, per tant, afectar a la pressa de decisions de les famílies sobre el futur dels seus fills i filles.

Des de la PEM defensem una reducció general dels alumnes per aula, per aproximar-nos, durant els propers cursos escolars, a 20 alumnes a P3. Entenem que aquesta mesura, consensuada en el Consell Escolar Municipal i que el propi departament ha defensat en altres èpoques, és la millor per a la millora de l’acció educativa, permet una millor incidència en el procés de creixement de l’alumnat, un tracte més personalitzat i una major incidència en un futur en els índex de fracàs escolar. Per tot
això, demanem a la direcció dels SSTT que garanteixi el no tancament d’aules, fins i tot després de les preinscripcions i estengui la reducció de ràtios a tots els centres públics i concertats situant la ràtio pel P3 del curs vinent en 23 alumnes aula.

Mataró, 18 de febrer de 2016